Het geslacht Verflieren (mogelijk uit Woensel)

Oorspronkelijk leek het hier een Zeeuws-Vlaams of Belgisch geslacht te betreffen, waarvan de oorsprong in de dorpjes Clinge (Ned) of De Klinge (B) lag. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat het veel aannemelijker is, dat het hier beschreven geslacht Verflieren (of van Flierde) van linnenwevers haar oorsprong vindt in Woensel, provincie Noord-Brabant, eind 17e, begin 18e eeuw.

Ontstaan en betekenis van de familienaam

De naam Verflieren is volgens het 'Verklarend Woordenboek van de familienamen in België en Frankrijk' en volgens het 'Woordenboek van de familienamen in Zeeland', beide boeken van Frans deBrabandere, een afgeleide van plaatsnaam Flieren, provincie Gelderland. Het laatste boek maakt evenwel ook melding van het feit dat in 1799 Willem Verflieren in Woensel de zoon is van Joannes van Flierde en de naam waarschijnlijk terug gaat op van Vlierden. Vlierden is een plaatsnaam in de provincie Noord-Brabant.

In beide gevallen lijkt het hier dus duidelijk om een toponiem te gaan.

Varianten

Als we de hier beschreven genealogie van Guilhelmus Jansse van Flierden bekijken zien we duidelijk dat de naam Verflieren zich, in elk geval vanaf minstens 1690, uit van Flierde(n) ontwikkelt. We komen de naam Verflieren voor de eerste maal tegen halverwege de 18e eeuw, wanneer Marie Verflieren daar op 6 januari 1749 in Woensel begraven wordt.

De varianten Vervlierde (1754), Verflierde (1764), (van) Fliere(n) (1781-1825) en Verfliere (1790-1800), komen we bij het nageslacht van Guilhelmus Jansse slechts bij enkele gebeurtenissen uit die tijd tegen. Bij het nageslacht dat tot de Zeeuwse tak behoort komt incidenteel ook de schrijfwijze Vervlieren en van Vlieren voor. In de meeste gevallen kunnen al deze varianten zo goed als zeker aan schrijf- of interpretatiefouten worden toegeschreven. De personen waar het hier om gaat worden in andere akten ook van als van Flierde(n) en/of Verflieren vermeld.

De naam van Flierde(n) werd ook vaak met een V geschreven in plaats van met een F. Of de oorsprong van de naam daarmee ook verder terug te voeren is tot een der geslachten van Vlierde(n), afkomstig uit Vlierden, Oirschot of Someren, lijkt aannemelijk doch is nog geenszins duidelijk. Bij elk dezer geslachten komen beide schrijfwijzen Vlierde(n) en Flierde(n) echter ook regelmatig voor.

Verspreiding van de familienaam

De naam Verflieren komt in het verleden veelvuldig in Nederland in de provincies Noord Brabant en Zeeland voor, met name in Zeeuws-Vlaanderen. We vinden de naam ook terug in het aangrenzende Belgische Oost-Vlaanderen. Tegenwoordig komt de naam nog zeer beperkt voor.


Geografische verspreiding van de naam Verflieren in Nederland, gebaseerd op de volkstelling van 1947.


Geografische verspreiding van de naam Verflieren in België, gebaseerd op het rijksregister van 1998 (maart 2010).


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)