De nazaten van Guilhelmus Jansse van Flierden

De thans oudst gevonden voorouder van het geslacht Verflieren is Guilhelmus Jansse van Flierden, waarschijnlijk afkomstig uit Woensel en geboren omstreeks 1690. Guilhelmus trouwt op 6 november 1712 met Maria Antonius Kemps en krijgt met haar minstens twee kinderen, beide gedoopt te Woensel. We komen de nakomelingen van Guilhelmus gedurende ongeveer vijf generaties lang eerst in Woensel en omgeving tegen.

Fragment atlas v.d.Voordt Pieck (1842)
Fragment atlas v.d.Voordt Pieck (1842)

Via Wilhelmus Verflieren, achterkleinzoon van Guilhelmus en zoon van Joannes van Flierden en Joanna van Dooremael zien we het geslacht Verflieren vanaf 1824 ook veelvuldig terug in de omgeving van Clinge en De Klinge (Be), twee aangrenzende dorpjes aan de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België.

Van daaruit zijn de huidige Belgische en Nederlandse takken ontstaan.


Genealogie Guilhelmus Jansse van Flierden (1690-)

Tak I:
Genealogie Wilhelmus Verflieren (1799-1863)

Tak II:
Genealogie Franciscus Augustinus Verflieren (1872-1934)

Tak III:
Genealogie Gustavus Verflieren (1873-1923)

Genealogie van Guilhelmus Jans van Flierden

I. Guilhelmus Jans van Flierden, tr. Maria Antonius Kemps.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Guilielmi van Flierden, ged. Woensel 14 juni 1715, tr. Woensel 16 febr. 1749 Petrus Henrici van Kneghsel.
2. Joannes, volgt II.

II. Joannes van Flierden, ged. Woensel 31 okt. 1721, tr. Woensel 18 febr. 1753 Catharina de Greef, geb. omstr. 1730, † vóór 31 maart 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna van Vlierden, ged. Woensel 30 april 1755.
2. Wilhelma van Flierde, ged. Woensel 24 nov. 1757, † ald. 10 april 1797, tr. Woensel 11 aug. 1776 Henricus Bijstervelt, † na 10 april 1797.
3. Joannes Wilhelmus, volgt IIIa.
4. Aegidius, volgt IIIb.
5. (Jo)Anna Maria van Flierde, ged. Woensel 18 mei 1763, † ald. 18 aug. 1832, tr. Woensel 17 mei 1789 Franciscus Verhoeven, † vóór 18 aug. 1832.
6. Joannes van Flierde, ged. Woensel 23 jan. 1766.

IIIa. Joannes Wilhelmus van Flierden, ged. Woensel 15 juni 1759, † ald. 1 okt. 1813, tr. Woensel 6 mei 1781 Joanna Maria van Dooremael, geb. omstr. 1760, † Woensel 12 mei 1816, dr. van Joseph van Doremalen en Johanna Habraken.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt IVa.
2. Josephus van Fliere, ged. Woensel 14 dec. 1785.
3. Catharina van Flierden, ged. Woensel 13 jan. 1789, † Gestel 4 sept. 1842, tr. Gestel en Blaarthem 22 mei 1819 Jacobus de Pauw, geb. ’s Hertogenbosch 15 maart 1785, bakker, † na 4 sept. 1842, zn. van Adrianus en Maria Anna Blom.
4. Joanna van Fliere, ged. Woensel 4 april 1792, † Breugel 7 maart 1827, tr. Willem Maasakkers, geb. omstr. 1796.
5. Maria van Vlierden, ged. Woensel 15 april 1794, dienstmeid, tr. Woensel 6 mei 1820 Thomas van (de) Luytelaer, ged. Woensel 28 okt. 1793, schoenmaker, zn. van Jan van Luijtelaer en Mechtilda van der Velde.
6. Wilhelmus, volgt IVb.
7. Joanna Verflieren, ged. Woensel 6 jan. 1807, † Deurne en Liessel 14 nov. 1875, tr. Son en Breugel 28 jan. 1826 Martinus Cras, geb. Son 6 maart 1797,, † Vlierden 13 juni 1863, zn. van Johannes en Petronella van de Donk.

IVa. Joannes van Flieren, geb. omstr. 1778, ged. Woensel 5 juli 1783, wever, † Stoppeldijk 8 maart 1832, tr. Stoppeldijk 23 sept. 1823 Pieternella (Petronella) de Gijzel, ged. Hontenisse 10 aug. 1790, winkelierster, † Stoppeldijk 20 jan. 1838, dr. van Johannes en Cornelia de Bakker en wed. van Josephus (Joost) Giele; zij hertr. Stoppeldijk 5 nov. 1833 Johannes Franciscus de Maat.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Verflieren, geb. Stoppeldijk 1 mei 1823, dienstmeid, † Zuiddorpe 13 maart 1902, tr. 1e Stoppeldijk 27 jan. 1847 Victor Roels, geb. Boschkapelle omstr. 1816, werkman, † Stoppeldijk 3 juni 1860, zn. van Pieter en Apollonia de Burger; tr. 2e Stoppeldijk 2 jan. 1863 Pieter Josephus Goossens, geb. Clinge omstr. 1821, schoenmaker, † Zuiddorpe 12 okt. 1900, zn. van Johannes Anthonius en Maria Francisca Geldhof en wedr. van 1e Judoca de Bakker en 2e Francisca Giele.
2. Jacobus Verflieren, geb. Stoppeldijk 21 juli 1825, landbouwersknecht, † Stoppeldijk 1 jan. 1844.
3. Sophia Verflieren, geb. Stoppeldijk 24 juli 1826.
4. Judocus Verflieren, geb. Stoppeldijk 1 juli 1828, † ald. 10 nov. 1828.
5. Petrus Ludovicus Verflieren, geb. Stoppeldijk 26 dec. 1830, landbouwersknecht, † Stoppeldijk 26 sept. 1857.

IVb. Wilhelmus Verflieren, ged. Woensel 5 okt. 1799, pakdrager, winkelier, wever, † De Klinge (Be) 4 jan. 1863, tr. De Klinge (Be) 16 okt. 1824 Constantia van Haut(e), geb. De Klinge (Be) 1 mei 1803, † ald. 16 jan. 1866, dr. van Adrianus en Anna Petronella de Bleijser.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Coleta Verflieren, geb. De Klinge (Be) 18 maart 1825, † ald. 22 mei 1828.
2. Petrus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 2 nov. 1826, † ald. 8 sept. 1827.
3. Joanna Catharina Verflieren, geb. De Klinge (Be) 23 dec. 1827, † ald. 3 jan. 1828.
4. Petrus Joannes, volgt V.
5. Coleta Anna Verflieren, geb. De Klinge (Be) 12 sept. 1830, werkvrouw, † De Klinge (Be) 21 maart 1868, tr. De Klinge (Be) 28 aug. 1863 Petrus Josephus Keppens, geb. omstr. 1829, werkman.
6. Marie Theresia Verflieren, geb. De Klinge (Be) 20 sept. 1832, † ald. 27 nov. 1832.
7. Marie Franciska Verflieren, geb. De Klinge (Be) 17 sept. 1834, † ald. 24 okt. 1834.
8. Petrus Franciscus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 5 sept. 1838, † ald. 5 sept. 1838.
9. Josephus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 31 mei 1840, † ald. 22 febr. 1847.
10. Philomena Verflieren, geb. De Klinge (Be) 25 april 1844, † ald. 27 april 1845.

V. Petrus Joannes Verflieren, geb. De Klinge (Be) 1 maart 1829, voddenraper, † De Klinge (Be) 6 maart 1888, tr. St. Gillis-Waes (Be) 7 aug. 1860 Philomena Bra(e)cke, geb. St. Gillis-Waes (Be) 4 febr. 1839, werkvrouw, † De Klinge (Be) 15 febr. 1913, dr. van Jacobus Bracke en Juliana Gering.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 8 febr. 1862.
2. Constantia Verflieren, geb. De Klinge (Be) 29 maart 1863.
3. Josephus, volgt VIa.
4. Melanie Verflieren, geb. De Klinge (Be) 3 febr. 1866, † ald. 15 febr. 1866.
5. Maria Ludovica Verflieren, geb. De Klinge (Be) 28 dec. 1866, † ald. 4 febr. 1933, tr. De Klinge (Be) 12 sept. 1890 Ludovicus Schuddings, geb. De Klinge (Be) 1 okt. 1859, blokmaker, † De Klinge (Be) 21 nov. 1941.
6. Joanna Francisca Verflieren, geb. De Klinge (Be) 20 nov. 1869, veldarbeidster, tr. De Klinge (Be) 29 okt. 1890 Franciscus Triest, geb. De Klinge (Be) omstr. 1870.
7. Franciscus Augustinus (Cies), volgt VIb.
8. Gustavus, volgt VIc.
9. Marie Justina Verflieren, geb. De Klinge (Be) 22 sept. 1875, † ald. 28 okt. 1875.
10. Maria Ludovica Verflieren, geb. De Klinge (Be) 3 dec. 1879, † Eindhoven 16 juni 1957, tr. De Klinge (Be) 7 febr. 1902 Pieter Frederik Metz, geb. De Klinge (Be) 12 juni 1879, klompenmaker, † Eindhoven 21 dec. 1961.

VIa. Josephus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 11 aug. 1864, grondwerker, klompenmaker, † De Klinge (Be) 10 sept. 1930, tr. Clinge 21 mei 1890 Maria Clementina de Moor, geb. Clinge 5 sept. 1868, voddengaarster, † Clinge 6 juli 1935, dr. van Constantinus Josephus en Anna Catherina de Smet.
Uit dit huwelijk:
1. Henriette Philomena Verflieren, geb. Clinge 9 april 1891, † De Klinge (Be) 7 okt. 1912.
2. Franciscus Augustinus, volgt VIIa.
3. Maria Louise Verflieren, geb. Clinge 14 aug. 1894, † St. Gillis-Waes (Be) 18 dec. 1973, tr. De Klinge (Be) 15 mei 1919 Franciscus Verstraeten, geb. De Klinge (Be) 1 okt. 1892, † Kemzeke (Be) 23 april 1957.
4. Clothilde Melanie Verflieren, geb. Clinge 8 jan. 1896, † De Klinge (Be) 14 okt. 1941, tr. De Klinge (Be) 14 juli 1916 Theophiel Himbrecht, geb. De Klinge (Be) 5 febr. 1895, † ald. 20 mei 1951, zn. van Carolus Ludovicus en Maria Cecilia de Cock.
5. Emma Leonie Verflieren, geb. Clinge 24 okt. 1897, † ald. 24 juni 1899.
6. Justina Maria Verflieren, geb. Clinge 25 juni 1899, † De Klinge (Be) 16 sept. 1947, tr. De Klinge (Be) 24 febr. 1921 Donatus van Duyse, geb. De Klinge (Be) 20 sept. 1896, † St. Gillis-Waes (Be) 24 juli 1962.
7. Stephanie Marie Verflieren, geb. Clinge 29 nov. 1901, † De Klinge (Be) 27 juli 1925, tr. De Klinge (Be) 30 jan. 1920 Albert de Roeck.
8. Petrus Franciscus Verflieren, geb. Clinge 22 aug. 1904.
9. Margaretha Maria Verflieren, geb. Clinge 15 febr. 1906, † St. Pauwels (Be) 4 juli 1999, tr. De Klinge (Be) 31 mei 1929 Petrus Gerardus Weemaes, geb. Clinge 26 sept. 1906, † St. Gillis-Waes (Be) 3 jan. 1989.

VIIa. Franciscus Augustinus Verflieren, geb. Clinge 26 nov. 1892, † 13 dec. 1947, tr. De Klinge (Be) 14 jan. 1921 Maria Polfliet, geb. 7 febr. 1897, † 7 febr. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Angel Verflieren, geb. 2 nov. 1922, † 13 mei 1996, tr. 1e 23 febr. 1962 Jijn Dennis, † 23 febr. 1962; tr. 2e 5 aug. 1968 Stan Cools, † 5 aug. 1968; tr. 3e 15 maart 1982 Jos Loopmans, † 15 maart 1982.
2. Omer, volgt VIIIa.
3. Julien, volgt VIIIb.
4. Helena Verflieren, geb. 7 maart 1930, tr. Antoon Boeren, geb. 29 okt. 1929, † 10 nov. 1990.

VIIIa. Omer Verflieren, geb. Clinge 25 nov. 1923, † Antwerpen (Be) 27 okt. 1994, tr. Stabroek (Be) 27 april 1946 Anna Maria Constantia Poppe, geb. Doel (Be) 26 dec. 1922, dr. van Alphonse Marie Joseph en Henriette Maria Cleys.
Uit dit huwelijk:
Willy Verflieren, geb. Antwerpen (Be) 21 mei 1947, tr. Essen (Be) 9 okt. 1970 Elisabeth Brauwers, geb. Essen (Be) 25 dec. 1946.

VIIIb. Julien Verflieren, geb. 29 juli 1927, tr. Maria Hendrikx, geb. 20 dec. 1923, † sept. 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Eddy Verflieren, geb. 20 mei 1952, tr. Frieda de Donker, geb. 8 dec. 1950.
2. Luc Verflieren, geb. omstr. 1954, † omstr. 1954.
3. Frank, volgt IXa.

IXa. Frank Verflieren, geb. 11 maart 1956, tr. Clara Meesters, geb. 10 dec. 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Tom Verflieren, geb. 4 okt. 1983.
2. Bart Verflieren, geb. 13 febr. 1986.

VIb. Franciscus Augustinus (Cies) Verflieren, geb. De Klinge (Be) 15 jan. 1872, aardewerker, † De Klinge (Be) 8 febr. 1934, tr. De Klinge (Be) 20 aug. 1897 Maria Emma Reyns, geb. De Klinge (Be) 25 maart 1877, arbeidster, † St. Gillis-Waes (Be) 16 dec. 1954, dr. van Petrus en Eulalie van Overmeir.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 30 aug. 1899, † ald. 4 dec. 1902.
2. Emma Philomena Verflieren, geb. De Klinge (Be) 13 okt. 1900, † ald. 27 sept. 1901.
3. Charles Verflieren, geb. De Klinge (Be) 22 dec. 1904, † ald. 21 febr. 1945.
4. Petrus Ludovicus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 10 april 1907, † ald. 29 dec. 1948.
5. Petrus Joannes, volgt VIIb.

VIIb. Petrus Joannes Verflieren, geb. De Klinge (Be) 17 okt. 1912, † St. Niklaas (Be) 23 dec. 1972, tr. De Klinge (Be) 18 juni 1941 Regina Adelina Bracke, geb. Clinge 3 juni 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Greta Verflieren, geb. St. Gillis-Waes (Be) 16 sept. 1943.
2. Roger Verflieren, geb. St. Niklaas (Be) 28 jan. 1949, † ald. 10 juni 1950.
3. Rudiger Jozef Bertha, volgt VIIIc.

VIIIc. Rudiger Jozef Bertha Verflieren, geb. St. Niklaas (Be) 28 jan. 1949, magazijnmeester, tr. Sinaai (Be) 29 okt. 1971 Godelieve Albert Leonie van Bunder, geb. Sinaai (Be) 25 okt. 1951, werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
1. Nathalie Verflieren, geb. St. Niklaas (Be) 25 aug. 1974.
2. Veronique Verflieren, geb. St. Niklaas (Be) 10 dec. 1976.
3. Stephane Verflieren, geb. St. Niklaas (Be) 11 aug. 1978.

VIc. Gustavus Verflieren, geb. De Klinge (Be) 1 sept. 1873, aardwerker, lompenkoopman, venter, † Clinge 17 nov. 1923, tr. 1e Maria Christina van den Vreelen; tr. 2e Clinge 16 aug. 1899 Rosalia Boons, geb. Clinge 30 aug. 1875, leurster, † Clinge 1 sept. 1925, dr. van Aloysius en Johanna Catharina Want.
Uit het tweede huwelijk:
1. Justina Philomena Verflieren, geb. De Klinge (Be) 25 nov. 1900, † Hulst 28 mei 1958, tr. Clinge 20 april 1928 Petrus Bosschaert, geb. Clinge 7 sept. 1903, klompenmaker, petroleumventer, † Hulst 6 juli 1967, zn. van Joannes Baptist en Maria Philomena Puylaert.
2. Josephus, volgt VIIc.
3. Alice Marie Verflieren, geb. Clinge 29 sept. 1904, † St. Gillis-Waes (Be) 10 mei 1980, tr. Clinge 2 nov. 1928 Karel Lodewijk van Doorsselaer, geb. St. Gillis-Waes (Be) 7 mei 1902, dokwerker, zn. van Adolf Filip en Mathilde Ruymbeeck.
4. Petrus Augustinus Verflieren, geb. Clinge 1 dec. 1907, † St. Niklaas (Be) 11 nov. 1964, tr. De Klinge (Be) 27 mei 1932 Valerie Adelina Verberckmoes, geb. Clinge 7 april 1907, † St. Gillis-Waes (Be) 28 sept. 1986.
5. Frederik Lodewijk Verflieren, geb. Clinge 11 dec. 1912, † St. Gillis-Waes (Be) 7 dec. 1978, tr. De Klinge (Be) 31 maart 1967 Adriana de Moor, geb. De Klinge (Be) 27 jan. 1921, † ald. 6 april 1989.
6. Florent Verflieren, geb. Clinge 20 sept. 1914, † ald. 2 maart 1919.

VIIc. Josephus Verflieren, geb. Clinge 22 juli 1902, grondwerker, † Amsterdam 24 april 1948, tr. Amsterdam 3 april 1935 Catharina Agatha Maria Moes, geb. Amsterdam 20 jan. 1901, † ald. 17 aug. 1975, dr. van Petrus Lodewijk en Aafke van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Gustavus Verflieren, geb. Amsterdam 27 april 1936, † ald. 28 juli 1946.
2. Josephus Verflieren, geb. Amsterdam 2 okt. 1937.
3. Nelis, volgt VIIId.

VIIId. Nelis Verflieren, geb. Amsterdam 8 maart 1941, buschauffeur, marktmeester, † Santa Pola (Es) 28 dec. 2000, begr. Amsterdam 5 jan. 2001, tr. Amsterdam 9 nov. 1961 Elisabeth Johanna Reesen, geb. Amsterdam 16 sept. 1943, thuishulp, † Amsterdam 11 april 2008, dr. van Johan Otto en Lena Francina Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Johannes, volgt IXb.
2. Elisabeth Johanna Verflieren, geb. Amsterdam 17 sept. 1963, verkoopster, tr. Amsterdam 19 dec. 1984 Ronald Balhan, geb. Amsterdam 17 dec. 1958, technisch auteur 1985-2001, desk top publisher 2002, ICT coordinator 2003-2005, webprogrammeur 2005-, zn. van Rene en Geertruida Buis. [Almere 1988-]
3. Marco Josephus, volgt IXc.

IXb. Jan Johannes Verflieren, geb. Amsterdam 19 maart 1962, automonteur, garagehouder, tr. De Rijp 8 aug. 1991 Anita Zandstra, geb. Amsterdam 5 juni 1963, secretaresse, dr. van Jan en NN...
Uit dit huwelijk:
Ivana Verflieren, geb. Purmerend 11 mei 1993.

IXc. Marco Josephus Verflieren, geb. Amsterdam 25 jan. 1969, autospuiter, tr. Purmerend 13 juni 1997 Marianne Hofman, geb. Amsterdam 27 april 1972, administratief medewerkster, dr. van Hein en Jannie van Zetten.
Uit dit huwelijk:
1. Joey Verflieren, geb. Amsterdam 25 nov. 1994.
2. Jari Verflieren, geb. Amsterdam 1 febr. 1999.

IIIb. Aegidius van Flierde, ged. Woensel 29 april 1761, † ald. 31 maart 1830, tr. Woensel 6 febr. (ondertr. 22 jan.) 1803 Henrica van Houtum.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt IVc.
2. Wilhelmus Verflieren, ged. Woensel 28 febr. 1806, † ald. 22 maart 1834.

IVc. Joannes Verflieren, ged. Woensel 20 jan. 1804, fabrikant, † Woensel 7 april 1880, tr. Woensel 25 sept. 1862 Wilhelmina Strijbosch, geb. Woensel en Eckart 27 sept. 1828, † na 7 april 1880, dr. van Joannes Strijbos en Catharina Verhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrica Catharina Sidonia Verflieren, geb. Woensel 14 nov. 1863, † ald. 30 jan. 1864.
2. Hendrica Catharina Canuta Verflieren, geb. Woensel en Eckart 19 jan. 1866, † Eindhoven 3 okt. 1947, tr. Woensel en Eckart 30 mei 1893 Theophilus Henricus Gerardus Kerssemakers, geb. Gestel en Blaarthem 14 dec. 1870, † vóór 3 okt. 1947, zn. van Jacobus Hubertus en Maria Elisabeth van de Ven.
3. Johannes Egidius Pancratius Verflieren, geb. Woensel 12 mei 1868, † ald. 10 sept. 1868.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)