De oorlog tussen de clans Awans en Waroux (1298 - 1335)

Vanaf 1298 werd gedurende bijna 40 jaar een bloedige strijd gevoerd tussen twee kampen van de Haspengouwse adel, de Awans onder leiding van Humbert Corbeau en de Waroux onder leiding van Guillaume van Waroux. Humbert en Guillaume waren neven van elkaar in de zesde graad. Maar hoe is het zover gekomen?

Ons verhaal begint aan het begin van de 12e eeuw, wanneer een Franse edelman, genaamd Rasse van Dammartin, edelstambetovergrootvader van mijn dochters, om politieke redenen door koning Filips I van Frankrijk gedwongen werd zijn land te verlaten en neerstreek in de Haspengouw. Daar trouwde hij ongeveer 1114 met Alice van Warfusée, dochter van Libert Suréal van Warfusée en Agnes d'Awirs. Aan Libert wordt de volgende legende toegeschreven: Toen Libert, na het overlijden van zijn vrouw Agnes in de abdij van zijn kasteel de klokken luidde voor een mis, passeerde ridder Raës en ging de kapel binnen. Onder de indruk van de sereniteit van de plek, knielde hij daar om te bidden. De heer van Lexhy leidde hieruit af dat hij een edelman moest zijn en nodigde hem uit te overnachten. 's Avonds tijdens een gesprek werd het de heer van Lexhy duidelijk dat het ridder Rasse van Dammartin was, een lid van de Franse koninklijke familie en besloot hij hem de hand van zijn dochter Alice aan te bieden.

Hertog Rasse van Dammartin en Alice van Warfusée hadden twee zonen, die als de voorvaders worden beschouwd van de hoogste adel van Luik. Na een eeuw bestond de familie Dammartin reeds uit een klein leger van ridders. In het jaar 1297 werd de tak Dammartin van Waroux aangevoerd door Guillaume de jonge. De geschiedschrijving omschrijft hem als 'een man zo mooi en gracieus met een zacht karakter'. De andere tak, die van de Awans werd geleid door Humbert Corbeau, een man met een grote voorliefde voor toernooien. Guillaume en Humbert waren neven van elkaar in de zesde graad. Hun gemeenschappelijke voorvader, Breton de oude van Waroux, was de zoon van Hugo van Lexhy en kleinzoon van Raës en Alice.

Beide neven zouden aan de wieg staan van een langdurige strijd waarbij de gehele Haspengouwse adel werd betrokken.

Op het grondgebied van Awans was er een jonge, mooie en rijke dochter Adoule, dochter van Simon Poret de Dammartin. Humbert had haar reeds vooraf beloofd aan zijn neef Gerard. Adoule was echter verliefd op Stannonceaux, neef van Guillaume de Waroux. Stannonceaux kidnapte het meisje en vluchtte naar het kasteel van Guillaume de Waroux. Daar werden beide geliefden, tegen de wil van de heren van Awans,door Guillaume in de echt verbonden. Hierop riep Humbert al zijn familieleden op ten strijde te trekken en belegerde het kasteel van Guillaume. Guillaume had deze aanval van Humbert niet verwacht en vroeg hulp aan de zwakke prins-bisschop Hugo van Châlons. De aanhangers van Humbert maakten daarop de prins-bisschop in zijn eigen stad belachelijk. Als straf moesten een 15-tal ridders van Awans blootvoets en met hun zadels op hun rug afdalen van St.Walburg tot in de kathedraal en daar in tegenwoordigheid van het volk clementie aan de prins-bisschop vragen. De gemoederen werden hierdoor weliswaar even tot bedaren gebracht, maar het kon niet worden voorkomen dat het regelmatig tot een treffen kwam tussen beide kampen. Het gevolg was een vreselijke oorlog die uiteindelijk duurde van 1298 tot 1335.

Telkens als er weer iemand een natuurlijke of onnatuurlijke dood was gestorven werd er een periode van 40 dagen rust aangehouden en zaten de families weer gebroederlijk naast elkaar 'aan tafel', om elkaar de volgende dag weer te lijf te gaan.
Uiteindelijk kwam het tot een treffen bij Loncin. Hierbij werd Humbert door Guillaume gedood en sneuvelden zeven van zijn belangrijkste ridders en zijn gevolg. De verliezen bij de Waroux waren minder groot.

Na de dood van Humbert kregen beide clans een nieuwe leider. Henri de Hermalle voerde de clan van de Waroux aan, terwijl Guillaume van Geneffe de aanvoerder werd van die van de Awans. In 1311 liep Henri in een hinderlaag en werd door Guillaume overmeesterd en voor dood achtergelaten. Henri genas door de goede zorgen van zijn knechten van zijn verwondingen. Guillaume en zijn clan zochten hun toevlucht bij de steun van het volk en het kapittel. De edelen in de stad Luik schaarden zich daarop achter de Waroux en steunden Henri in zijn strijd.

Toen de edelen met ongeveer 500 man een aanval beraamden tegen het ambacht 'der vleeschhouwers', werden deze plannen door een onmiddellijke tegenaanval van het ambacht, met steun van andere ambachten, in de kiem gesmoord. De edelen werden daarbij teruggedreven tot de kerk van Sint Martin, waar zij zich schuil hielden. Onder aansporing van het volk werd op 3-8-1312 de kerk echter in brand gestoken en stierven, op een tiental na, bijna alle edelen.

Er werd een bestand van zes maanden afgesproken, maar daar werd nooit gevolg aan gegeven. De belangrijkste slag die toen volgde had op 25 augustus 1325 plaats te Dommartin. Een 350-tal Waroux-ridders en voetvolk en 270 Awants gingen elkaar te lijf. Toen Henri in de strijd door Guillaume werd gedood sloegen de Waroux op de vlucht en lieten een 65-tal ridders of het slagveld achter. Ondanks dat op 5 juni 1326 vrede werd gesloten in Vihogne werden er toch nog verschillende conflicten beslecht tussen de burgers van Luik en de bisschop.
Pas in 1335 zou deze zinloze oorlog stoppen en werd er door 12 ridders in de abdij Saint-Laurent te Luik een vredesverdrag getekend die verbood nog langer prive-oorlogen te voeren op straffe van verbanning van alle edelen die daaraan mee zouden doen. De lange strijd kostte 32.000 levens waaronder een groot deel van de Haspengouwse adel werd uitgemoord en door de vele plunderingen en het platbranden van de vijandige dorpen liep de gehele streek een enorme materële schade op.

Na de oorlog trouwde de zoon van de Awans, Thiry van Haneffe, met de dochter van de leider van de Waroux, Wathy van Warfusée en werd een kerk gesticht en opgedragen aan de twaalf apostelen om de slachtoffers van de oorlog te eren.


Genealogie van Rasse van Dammartin

I. Rasse van Dammartin, geb. omstr. 1090, † 1130, zn. van Pierre en Eustasia.., tr. omstr. 1114 Alice van Warfusée, geb. omstr. 1091, dr. van Libert Suréal en Agnès d’Awir.
Uit dit huwelijk:
1. Libert II Suréal, volgt IIa.
2. Hugo, volgt IIb.

IIa. Libert II Suréal van Warfusée, geb. omstr. 1115, tr. Agnes.., geb. omstr. 1100, vrouwe van Awirs.
Uit dit huwelijk:
1. Dom Everard van Warfusée, abt van Saint-Laurent 1165-1182.
2. Otto, volgt IIIa.
3. Eustache van Dammartin.
4. Renard (Renier) van Warfusée.

IIIa. Otto van Dammartin en Warfusée, geb. omstr. 1135, tr. Hazéca van Momalle.
Uit dit huwelijk:
1. Rasse I, volgt IVa.
2. Thomas van Warfusée, heer van Hermalle.
3. Arnoul van Warfusée, heer van Harduemont, Hautepenne en Awir.
4. Eustache, volgt IVb.
5. NN van Warfusée, tr. Walchain (Be) NN de Walchain.

IVa. Rasse I van Warfusée, geb. omstr. 1150, heer van Warfusée en Dammartin, † omstr. 1215.
Zijn kinderen:
1. Otto, volgt Va.
2. Arnoul, volgt Vb.
3. Alix van Warfusée, abdes van Val Notre Dame.
4. NN van Warfusée, vrouw van Burtonbur, tr. Heyneman van Schoenvorst en Aix.
5. NN van Warfusée, tr. Jacques de la Vaux en Famenne.
6. NN van Warfusée, tr. Gerard.., heer van Ochain.
7. NN van Warfusée, ridder van Wotrenge bij Geer, tr. NN...

Va. Otto van Warfusée, heer van Warfusée.
Zijn kinderen:
1. Rasse II, volgt VIa.
2. Wathieu, volgt VIb.

VIa. Rasse II van Warfusée, tr. NN.., vrouwe van Herypont en Hainau.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Warfusée, vrouwe van Herypont en Hainau, tr. Warnier.., heer van Dave.
2. Rasse III, volgt VII.

VII. Rasse III van Warfusée, tr. 1e NN van Vierve, dr. van NN; tr. 2e Jouette van Waroux (VIh,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Rasse van Warfusée, heer van Warfusée en Herypont.
2. Wathi van Moumalle.
3. Guillaume, volgt VIIIa.
4. Robert, volgt VIIIb.
5. Jean, volgt VIIIc.
6. Gerard van Warfusée, kanunnik van Sougnies en Hainaut.
7. Otto, kanunnik van Sougnies en Hainau.
8. Isabeau van Langeris, tr. Jean van Langeris, heer van Langdris.
9. Mahaut van Warfusée, geestelijke in Val Notre Dame.
10. Marie van Warfusée, tr. Renar, heer van Abée Escuyer.
Uit het tweede huwelijk:
11. Rasse, volgt VIIId.
12. Guillaume, volgt VIIIe.
13. Libert, volgt VIIIf.
14. Wathi, volgt VIIIg.
15. NN, heer van Lamine, tr. Jean.., heer van Lamine.
16. NN, tr. Alexandre de la Tour de Wandre.
17. Oude, tr. Jean van Metz.
18. Marie, geestelijke in Val Notre Dame.
19. NN, geestelijke in monastere de la Paix Dieu.
20. NN, geestelijke in Saint-Victor.

VIIIa. Guillaume van Pepenge, tr. NN Berlo, dr. van Fastré en Agnes van Blehen.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Pepenge, tr. Gilles de la Tour de Hanaut.
2. NN van Pepenge.
3. Jeanne van Pepenge, tr. Jean Hoxien van Blarey of Blaret.
4. Rasse, volgt IXa.
5. NN van Pepenge.
6. NN van Pepenge.
7. NN van Pepenge.
8. NN van Pepenge.

IXa. Rasse van Pepenge.
Zijn kinderen:
1. Fastré van Pepenge.
2. Jean van Pepenge.
3. Guillaume van Pepenge.

VIIIb. Robert van Thilize, tr. Hainaut (Be) NN...
Uit dit huwelijk:
1. Robert van Thilize, heer van Roley.
2. Dom Gerard van Thilize.

VIIIc. Jean Warfusée dit le Rousseau, tr. Juwette de Gemeppe, dr. van Nicolas.
Uit dit huwelijk:
1. Rasse, volgt IXb.
2. Alix van Gemeppe, † 1398, tr. Hugo van Bassine.

IXb. Rasse van Gemeppe, tr. 1e NN de Horion, dr. van Jean Moreau; tr. 2e Catherine de Fanchon, dr. van Jean Obert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Juwette van Gemeppe, tr. Henri.., heer van Guigoven en Hozemont, zn. van NN.
Uit het tweede huwelijk:
2. Juwette van Gemeppe, tr. Arnoul.., zn. van NN.

VIIId. Rasse van Waroux, tr. Gertrude de Amay.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Waroux, tr. Renier.., heer van Denée.
2. NN van Waroux, tr. Octar de Marsine.
3. NN van Waroux, tr. Pierre de Suriche.
4. Catherine van Waroux, tr. Jean de Leuze.
5. NN van Waroux, religieuse te Val Notre Dame.
6. Rasse van Waroux, heer van Waroux, tr. NN.., dr. van Wathi.
7. Arnoul van Waroux, voue van Amaing.
8. Guillaume van Waroux.

VIIIe. Guillaume van Waroux, tr. NN Hologne-aux-Pierres, dr. van Baudouin van Luxemburg en NN de Velroux.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Waroux, tr. Wauthier le Bron de Flemale.
2. NN van Waroux, tr. Jean d’Oha de Rocourt.
3. NN van Waroux.
4. NN van Waroux, religieuse te Val Notre Dame.
5. Rasse, volgt IXc.
6. Guillaume, volgt IXd.
7. Jean, volgt IXe.
8. Otto van Waroux, tr. NN de Mons, dr. van Boileau; zij hertr. Gilles de Hemricourt.

IXc. Rasse van Waroux, tr. 1e Marie Chabot, dr. van Jacques; tr. 2e Agnes de Wery.
Uit het tweede huwelijk:
Guillaume van Waroux, tr. NN de Haccourt, dr. van Engelbert.

IXd. Guillaume van Waroux, tr. NN de Ramey, dr. van Jean.
Uit dit huwelijk:
1. Guiilaume van Waroux, tr. NN Preudhomme, dr. van Jean Preudhomme de Gemeppe.
2. Jean van Waroux, tr. NN Polarde, dr. van N.N. Polarde de Saint-Jean Strée en wed. van Henri Huweneau.
3. Rasse van Waroux, geestelijke van Saint-Laurent.

IXe. Jean van Waroux, tr. NN de la Fontaine, dr. van Ulric.
Uit dit huwelijk:
1. Guillaume van Waroux, l’ordre de Saint-Jean van Jeruzalem, commandant van Chantraine.
2. Jean van Waroux.

VIIIf. Libert van Moge dit de Sefawes, tr. NN de la Neufville, dr. van Gilles en NN Marteau.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Moge, tr. Bauduin van Hermalle.
2. Rasse, volgt IXf.
3. Louis, volgt IXg.
4. Guillaume van Moge dit de Sefawes.

IXf. Rasse van Moge dit de Sefawes, tr. NN Paniot, dr. van Bauduin Paniot de Saint-Servais.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Moge dit de Sefawes.
2. NN van Moge dit de Sefawes.

IXg. Louis van Moge dit de Sefawes, tr. NN d’Abée, dr. van Guillaume.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Moge dit de Sefawes.
2. NN van Moge dit de Sefawes.
3. NN van Moge dit de Sefawes.

VIIIg. Wathi van Moge, tr. 1e NN.., vrouwe van Burache; tr. 2e NN...
Uit het eerste huwelijk:
1. Rasse van Moge.
2. Jean van Moge.
3. NN van Moge, tr. NN de Bennes, zn. van Clossekin.
Uit het tweede huwelijk:
4. NN van Moge, tr. Hendrik van Keulen.
5. NN van Moge.

VIb. Wathieu van Moumalle, tr. 1e NN van Chantemerle; tr. 2e NN Chabot, dr. van Jacques.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aleide van Moumalle, † 20 maart 1335, tr. Arnoul van Corswarem, † 25 april 1338.
Uit het tweede huwelijk:
2. NN van Moumalle, tr. Eustache.., heer van Seraing, zn. van Diederik van Haneffe.

Vb. Arnoul van Warfusée, heer van Hussimbourg en Seraing, tr. 1e NN d’Isle, dr. van Lambusche; tr. 2e NN van Atrive, dr. van Clarembault van Hauterive.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van Warfusée.
2. NN van Warfusée.
3. NN van Warfusée.
4. NN van Warfusée.
5. NN van Warfusée.
6. NN van Warfusée.
7. NN van Warfusée.
8. NN van Warfusée.
Uit het tweede huwelijk:
9. Arnoul, volgt VIc.

VIc. Arnoul van Hussimbourg, tr. NN Butoir, dr. van Libert.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Hussimbourg, tr. Lambert d’Oupey.
2. NN van Hussimbourg, tr. Diederik van Riwechau, graaf van Namen.

IVb. Eustache van Warfusée, geb. omstr. 1185, heer van Neufchateau en Hanneffe, tr. Berta van Neufchateau en Haneffe, geb. omstr. 1195, dr. van Diederik van Hofstade en Lutgardis van Brabant.
Uit dit huwelijk:
1. Diederik, volgt Vc.
2. Renard van Warfusée.
3. Jean van Warfusée.
4. Lambert van Warfusée.

Vc. Diederik van Warfusée en Haneffe, tr. NN van Arckel.
Uit dit huwelijk:

VId. Eustache Persant I van Haneffe, geb. omstr. 1190, heer van Neufchateau, Dalhem en Hanneffe, † 20 april 1262, tr. 1e omstr. 1234 Aleida van Reuland, geb. omstr. 1215, vrouwe van Neufchateau en Haneffe, dr. van Koenraad; tr. 2e na 1234 NN van Jauche, dame van Beausen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marie van Haneffe, tr. Humbert Corbeau (Vi,1).
2. Marie van Haneffe, geb. omstr. 1222, tr. Guillaume van Hamal, geb. omstr. 1200, † Hamal (Be) 10 okt. 1279, zn. van Daniel en Jeanne de Looz de Fléron en wedr. van NN...
3. Agnes van Haneffe, tr. Thierry van Argenteau.
4. NN van Haneffe, tr. NN Beaufort-sur-Meuse.
5. Eustache Pesant II van Haneffe, † 1304, tr. 1e Isabelle Rumigny; tr. 2e NN van Baulen.
6. Diederik van Tabareau.
Uit het tweede huwelijk:
7. NN van Haneffe, tr. Godfried van Hemricoourt.

IIb. Hugo van Lexhy, geb. omstr. 1117, tr. omstr. 1136 Marie d’Agimont.
Uit dit huwelijk:
1. Otto, volgt IIIb.
2. Henri, volgt IIIc.
3. Badou (Badon) van Voroux.
4. Libert Breton, volgt IIId.

IIIb. Otto van Lexhy, geb. omstr. 1140, ridder, heer van Lexhy, tr. omstr. 1163 NN...
Uit dit huwelijk:
1. N. van Lexhy, geb. omstr. 1165, tr. omstr. 1187 Gérard van Reuland, graaf van Hozémont, soldaat van Casa Dei, † na 1209, zn. van Diederik.
2. NN van Lexhy, tr. Bauduin de Bierset.
3. NN van Lexhy.
4. NN van Lexhy, tr. Guillaume Ronchine de Haccourt.
5. Ameil, volgt IVc.
6. Richard, volgt IVd.
7. Otto, volgt IVe.
8. Godefroid, volgt IVf.

IVc. Ameil van Lexhy.
Zijn zoon:

Vd. Ameil van Lexhy.
Zijn kinderen:
1. Ameil, volgt VIe.
2. NN van Lexhy, tr. Bertrand de Liers, zn. van Thierry de Magis de Villers.
3. NN van Lexhy, tr. Ulric de Bombaye.
4. NN van Lexhy, tr. Richard de Kenchewick.

VIe. Ameil van Lexhy, tr. NN de Birlevelt, dr. van Wauthier.
Uit dit huwelijk:
NN van Lexhy, tr. Lambert de Harduemont, heer van Haultepenne.

IVd. Richard van Beaurieu.
Zijn kinderen:
1. Ameil, volgt Ve.
2. Richard, volgt Vf.
3. Gilles van Beaurieu, deken en kanunnik van Saint-Paul in Luik.
4. NN van Beaurieu, tr. Renier de Thys.
5. NN van Beaurieu, tr. Renier Chavolbay.
6. Catherine van Beaurieu, tr. Gerard de Canges.
7. NN van Beaurieu, tr. Radoux d’Isle.

Ve. Ameil van Beaurieu.
Zijn zoon:

VIf. Jean van Rocroul, voue van Kemexhe, ridder, tr. NN van Surlet, dr. van Radoux.
Uit dit huwelijk:
1. Ameil van Kemexhe, voue van Kemexhe, ridder.
2. Richard van Kemexhe.
3. NN van Kemexhe, tr. Jean Deschamps de Velroux.
4. NN van Kemexhe, tr. 1e Gilles de Meirs; tr. 2e Simon de Julemont.

Vf. Richard van Beaurieu.
Zijn dochter:
NN van Beaurieu, tr. Wathi le Blet.

IVe. Otto van Noville.
Zijn dochter:
NN van Noville, tr. 1e Fastré de Ferme; tr. 2e Guillaume de Fontaine.

IVf. Godefroid d’Awir.
Zijn kinderen:
1. Jean, volgt Vg.
2. Henri d’Awir, kanunnik van Saint-Paul in Luik.
3. Richard d’Awir.

Vg. Jean d’Awir.
Zijn kinderen:
1. Raeskin d’Awir.
2. Hellin d’Awir.
3. Jean d’Awir, deken en kanunnik van Saint-Servais in Maastricht.

IIIc. Henri van Grisgnée.
Zijn zoon:

IVg. Henri van Grisgnée.
Zijn zoon:
Willem van Grisgnée.

IIId. Libert Breton van Waroux, geb. omstr. 1138, heer van Waroux, Jehay, Jeneffe en Limont, avoue van Awans, ridder, † omstr. 1210, tr. Marie van Flémalle.
Uit dit huwelijk:
1. Libert, volgt IVh.
2. Humbert, volgt IVi.
3. Istasse, volgt IVj.
4. Fastre Penilh.
5. (Se)Bastin van Hognoul.
6. Renier, volgt IVk.
7. Breton, volgt IV-l.
8. NN van Waroux, tr. Guillaume van Langdris.
9. NN van Waroux, tr. Weri van Hambroux.

IVh. Libert van Jeneffe, geb. omstr. 1163, ridder, Sire van Jeneffe, † na 1220, tr. omstr. 1185 Nathalie van Hamal, geb. omstr. 1170, † Jeneffe (Be) 1257, dr. van Guillaume.
Uit dit huwelijk:
1. Baudouin, volgt Vh.
2. Marguerite van Jeneffe, tr. Robert van Corswarem.
3. Robert van Limont, † 18 sept. 1276.
4. Arnold van Oreye, † omstr. 1244.

Vh. Baudouin van Jeneffe, geb. omstr. 1187, heer van Jeneffe en Jehay, † vóór 22 nov. 1248, tr. omstr. 1210 Ermentrude van Montferrant, geb. omstr. 1187, † Jeneffe (Be), begr. Jeneffe (Be) 28 juli 1257, dr. van Ouwen de Montferrant.
Uit dit huwelijk:

VIg. Libert Butoir van Jeneffe, geb. omstr. 1215, heer van Jeneffe, burchtheer van Waremme, † na 1265, tr. omstr. 1233 Marie.., geb. omstr. 1212, † 11 (mnd. onb.) 1279, begr. Jeneffe (Be) 30 nov. 1279.
Uit dit huwelijk:
Marie van Dammartin dite de Jeneffe, geb. omstr. 1235, dame van Jeneffe (Geneffe), † Jeneffe (Be), begr. Jeneffe (Be) 28 juli 1311, tr. omstr. 1257 Jacques III van Clermont, geb. omstr. 1232, heer van Clermont en Esceneur, Esseneur of Asseneur (= Esneux), † Jeneffe (Be) 17 mei 1295, zn. van Jacques II en Ida van Velpen.

IVi. Humbert van Lexhy, geestelijke van Saint-Laurent, † vóór 1258, tr. Juwette van Reuland, dr. van Diederik.
Uit dit huwelijk:
1. Humbert, volgt Vi.
2. Libert Crépon, ridder, heer van Othée.
3. Eustache van Hognoul, ridder, † 1269.
4. Antoine van Lexhy dit le Moine, ridder.
5. Jean Locréaz, ridder.
6. Gerard Petelhon, ridder, heer van Vottem, † 1279.
7. NN van??.
8. NN van??.
9. NN van??.
10. NN van??.
11. NN van??.

Vi. Humbert Corbeau, ridder, heer van Awans, tr. NN au Chapeau d’Ile, dr. van Roger.
Uit dit huwelijk:
Humbert Corbeau, † Loncin (Be) 1 juni 1298, tr. Marie van Haneffe (VId,1).

IVj. Istasse Frongné, ridder, heer van Villers-L’Eveque.
Zijn kinderen:
1. Libert l’Ardennois.
2. Otton, deken van Saint Pierro.

IVk. Renier van Visé.
Zijn kinderen:
1. Renier van Visé.
2. Jean van Modave.

IV-l. Breton van Waroux, geb. omstr. 1200, ridder, heer van Waroux, † vóór 1260.
Zijn kinderen:
1. Jean le Varlet of Le Polain, † 1298.
2. Abraham van Waroux.
3. Antoine van Bernalmont dit Moréal.
4. Le Vilain van Waroux.
5. Counoie van Waroux.
6. Pangnon van Riwale.
7. Grandjoie van Darion.
8. NN van??.
9. NN van??.
10. NN van??.
11. NN van??.
12. NN van??.
13. Guillaume, volgt Vj.

Vj. Guillaume van Waroux, geb. omstr. 1225, † omstr. 1270, tr. Ode van Mullenarck, dr. van Rogier.
Uit dit huwelijk:

VIh. Guillaume van Waroux, heer van Waroux, tr. .. van Wassenberg.
Uit dit huwelijk:
Jouette van Waroux, tr. Rasse III van Warfusée (VII).

Fragment genealogie Hugo II van Dammartin (1117-)

Le Miroir des Nobles de Hesbaye

Jacques de Hemricourt (1333–1403), een gerespecteerd geschiedschrijver uit de veertiende eeuw, die zelf ook tot de Luikse adel behoorde, heeft ons een aantal belangrijke werken nagelaten. Deze werken zijn onmisbaar gebleken bij het samenstellen van het voorgeslacht van mijn dochters.
In 'Le Miroir des Nobles de Hesbaye' (1398) beschrijft hij de genealogieën van de oude adellijke families van Luik en omstreken, met name die van de Haspengouw in de periode vanaf 1102 tot 1398. Hij begint zijn relaas met het huwelijk van Rasse van Dammartin en Alice van Warfusee. In het boek komen verschillende voorouders van het geslacht Balhan aan de orde, waaronder ook het geslacht Delle Roche, Flemalle en Lexhy.
In zijn tweede werk, 'Le Traité des Guerres d’Awans et de Waroux' beschrijft hij op chronologische wijze de oorlog tussen de Awans en de Waroux (1298-1335).

De illustraties links komen ook uit genoemde werken. Op de eerste illustratie is het huwelijk van Rasse van Dammartin en Alice van Warfusee te zien. De wapens van beide geslachten zijn links en rechts van het paar afgebeeld. De tweede prent is een weergave van een van de vele veldslagen tussen de beide clans Awans en Waroux.Luik 3-8-1312, St. Martin in brand

Lijst van personen

Marie (vermeld )   VII,18
NN (vermeld )   VII
NN (vermeld )   VII,15
NN  VII,16
NN (vermeld )   VII,19
NN (vermeld )   VII,20
Otto (vermeld )   VII,7
Otton (vermeld )   IVj,2
Oude  VII,17
Renar (vermeld )   VII,10
.., Agnes (1100-)  IIa
.., Arnoul  IXb,2
.., Eustache (vermeld )   VIb,2
.., Eustasia (x1088)   I
.., Gerard (vermeld )   IVa,6
.., Henri (vermeld )   IXb,1
.., Jean (vermeld )   VII,15
.., Marie (1212-1279)  VIg
.., NN (x1163)   IIIb
.., NN (vermeld )   VIa
.., NN  IVa,7
.., NN  VIIIb
.., NN  IXb,1; IXb,2
.., NN  VIIId,6
.., NN (vermeld )   VIIIg
.., NN  VIIIg
.., NN  VId,2
.., Renier (vermeld )   VIIId,1
.., Warnier (vermeld )   VIa,1
.., Wathi (vermeld )   VIIId,6
??, NN van  IVi,7
??, NN van  IVi,8
??, NN van  IVi,9
??, NN van  IVi,10
??, NN van  IVi,11
??, NN van  IV-l,8
??, NN van  IV-l,9
??, NN van  IV-l,10
??, NN van  IV-l,11
??, NN van  IV-l,12
Abée, Guillaume d’  IXg
Abée, NN d’  IXg
Agimont, Marie d’ (x1136)   IIb
Amay, Gertrude de  VIIId
Arckel, NN van  Vc
Ardennois, Libert l’  IVj,1
Argenteau, Thierry van  VId,3
Atrive, NN van  Vb
Bassine, Hugo van  VIIIc,2
Baulen, NN van  VId,5
Beaufort-sur-Meuse, NN  VId,4
Beaurieu, Ameil van  Ve
Beaurieu, Catherine van  IVd,6
Beaurieu, Gilles van (vermeld )   IVd,3
Beaurieu, NN van  IVd,4
Beaurieu, NN van  IVd,5
Beaurieu, NN van  IVd,7
Beaurieu, NN van  Vf,1
Beaurieu, Richard van  IVd
Beaurieu, Richard van  Vf
Bennes, Clossekin de  VIIIg,3
Bennes, NN de  VIIIg,3
Berlo, Fastré  VIIIa
Berlo, NN  VIIIa
Bernalmont dit Moréal, Antoine van  IV-l,3
Bierset, Bauduin de  IIIb,2
Birlevelt, NN de  VIe
Birlevelt, Wauthier de  VIe
Blarey of Blaret, Jean Hoxien van  VIIIa,3
Blehen, Agnes van  VIIIa
Blet, Wathi le  Vf,1
Bombaye, Ulric de  Vd,3
Brabant, Lutgardis van  IVb
Butoir, Libert (vermeld )   VIc
Butoir, NN  VIc
Canges, Gerard de  IVd,6
Chabot, Jacques  VIb
Chabot, Jacques  IXc
Chabot, Marie  IXc
Chabot, NN  VIb
Chantemerle, NN van  VIb
Chapeau d’Ile, NN au  Vi
Chapeau d’Ile, Roger au  Vi
Chavolbay, Renier  IVd,5
Clermont, Jacques II van (1201-1277)  VIg,1
Clermont, Jacques III van (1232-1295)  VIg,1
Corbeau, Humbert (-1298)  VId,1; Vi,1
Corbeau, Humbert (vermeld )   Vi
Corswarem, Arnoul van (-1338)  VIb,1
Corswarem, Robert van  IVh,2
Crépon, Libert (vermeld )   IVi,2
d’Awir, Agnès (x1079)   I
d’Awir, Godefroid  IVf
d’Awir, Hellin  Vg,2
d’Awir, Henri (vermeld )   IVf,2
d’Awir, Jean  Vg
d’Awir, Jean (vermeld )   Vg,3
d’Awir, Raeskin  Vg,1
d’Awir, Richard  IVf,3
Dammartin, Eustache van  IIa,3
Dammartin, Pierre van (1065-1107)  I
Dammartin, Rasse van (1090-1130)  I
Dammartin dite de Jeneffe, Marie van (1235-1311)  VIg,1
Dammartin en Warfusée, Otto van (1135-)  IIIa
Darion, Grandjoie van  IV-l,7
Deschamps de Velroux, Jean  VIf,3
Fanchon, Catherine de  IXb
Fanchon, Jean Obert de  IXb
Ferme, Fastré de  IVe,1
Flémalle, Marie van  IIId
Fontaine, Guillaume de  IVe,1
Fontaine, NN de la  IXe
Fontaine, Ulric de la  IXe
Frongné, Istasse (vermeld )   IVj
Gemeppe, Alix van (-1398)  VIIIc,2
Gemeppe, Juwette de  VIIIc
Gemeppe, Juwette van  IXb,1
Gemeppe, Juwette van  IXb,2
Gemeppe, Nicolas de  VIIIc
Gemeppe, Rasse van  IXb
Grisgnée, Henri van  IIIc
Grisgnée, Henri van  IVg
Grisgnée, Willem van  IVg,1
Haccourt, Engelbert de (vermeld )   IXc,1
Haccourt, NN de  IXc,1
Hamal, Daniel van (1165-1256)  VId,2
Hamal, Guillaume van (1140-)  IVh
Hamal, Guillaume van (1200-1279)  VId,2
Hamal, Nathalie van (1170-1257)  IVh
Hambroux, Weri van  IIId,9
Haneffe, Agnes van  VId,3
Haneffe, Diederik van (vermeld )   VIb,2
Haneffe, Eustache Persant I van (1190-1262)  VId
Haneffe, Eustache Pesant II van (-1304)  VId,5
Haneffe, Marie van  VId,1; Vi,1
Haneffe, Marie van (1222-)  VId,2
Haneffe, NN van  VId,4
Haneffe, NN van  VId,7
Harduemont, Lambert de (vermeld )   VIe,1
Hauterive, Clarembault van  Vb
Hemricoourt, Godfried van  VId,7
Hemricourt, Gilles de  VIIIe,8
Hermalle, Bauduin van  VIIIf,1
Hofstade, Diederik van  IVb
Hognoul, (Se)Bastin van  IIId,5
Hognoul, Eustache van (-1269)  IVi,3
Hologne-aux-Pierres, NN  VIIIe
Horion, Jean Moreau de  IXb
Horion, NN de  IXb
Hussimbourg, Arnoul van  VIc
Hussimbourg, NN van  VIc,1
Hussimbourg, NN van  VIc,2
Huweneau, Henri  IXd,2
Isle, Lambusche d’  Vb
Isle, NN d’  Vb
Isle, Radoux d’  IVd,7
Jauche, NN van (x1234)   VId
Jeneffe, Baudouin van (1187-1248)  Vh
Jeneffe, Libert van (1163-1220)  IVh
Jeneffe, Libert Butoir van (1215-1265)  VIg
Jeneffe, Marguerite van  IVh,2
Julemont, Simon de  VIf,4
Kemexhe, Ameil van (vermeld )   VIf,1
Kemexhe, NN van  VIf,3
Kemexhe, NN van  VIf,4
Kemexhe, Richard van  VIf,2
Kenchewick, Richard de  Vd,4
Keulen, Hendrik van  VIIIg,4
Langdris, Guillaume van  IIId,8
Langeris, Isabeau van  VII,8
Langeris, Jean van (vermeld )   VII,8
le Bron de Flemale, Wauthier  VIIIe,1
Leuze, Jean de  VIIId,4
Lexhy, Ameil van  IVc
Lexhy, Ameil van  Vd
Lexhy, Ameil van  VIe
Lexhy, Hugo van (1117-)  IIb
Lexhy, Humbert van (-1258)  IVi
Lexhy, N. van (1165-)  IIIb,1
Lexhy, NN van  IIIb,2
Lexhy, NN van  IIIb,3
Lexhy, NN van  IIIb,4
Lexhy, NN van  Vd,2
Lexhy, NN van  Vd,3
Lexhy, NN van  Vd,4
Lexhy, NN van  VIe,1
Lexhy, Otto van (1140-)  IIIb
Lexhy dit le Moine, Antoine van (vermeld )   IVi,4
Liers, Bertrand de  Vd,2
Limont, Robert van (-1276)  IVh,3
Locréaz, Jean (vermeld )   IVi,5
Looz de Fléron, Jeanne de (1205-)  VId,2
Luxemburg, Baudouin van (vermeld )   VIIIe
Magis de Villers, Thierry de  Vd,2
Marsine, Octar de  VIIId,2
Marteau, NN  VIIIf
Meirs, Gilles de  VIf,4
Metz, Jean van  VII,17
Modave, Jean van  IVk,2
Moge, Jean van  VIIIg,2
Moge, NN van  VIIIf,1
Moge, NN van  VIIIg,3
Moge, NN van  VIIIg,4
Moge, NN van  VIIIg,5
Moge, Rasse van  VIIIg,1
Moge, Wathi van  VIIIg
Moge dit de Sefawes, Guillaume van  VIIIf,4
Moge dit de Sefawes, Libert van  VIIIf
Moge dit de Sefawes, Louis van  IXg
Moge dit de Sefawes, NN van  IXf,1
Moge dit de Sefawes, NN van  IXf,2
Moge dit de Sefawes, NN van  IXg,1
Moge dit de Sefawes, NN van  IXg,2
Moge dit de Sefawes, NN van  IXg,3
Moge dit de Sefawes, Rasse van  IXf
Momalle, Hazéca van  IIIa
Mons, Boileau de  VIIIe,8
Mons, NN de  VIIIe,8
Montferrant, Ermentrude van (1187-1257)  Vh
Montferrant, Ouwen de (vermeld )   Vh
Moumalle, Aleide van (-1335)  VIb,1
Moumalle, NN van  VIb,2
Moumalle, Wathi van  VII,2
Moumalle, Wathieu van  VIb
Mullenarck, Ode van  Vj
Mullenarck, Rogier van  Vj
Neufchateau en Haneffe, Berta van (1195-)  IVb
Neufville, Gilles de la  VIIIf
Neufville, NN de la  VIIIf
Noville, NN van  IVe,1
Noville, Otto van  IVe
Oreye, Arnold van (-1244)  IVh,4
Oupey, Lambert d’  VIc,1
Paniot, NN  IXf
Paniot de Saint-Servais, Bauduin  IXf
Penilh, Fastre  IIId,4
Pepenge, Fastré van  IXa,1
Pepenge, Guillaume van  VIIIa
Pepenge, Guillaume van  IXa,3
Pepenge, Jean van  IXa,2
Pepenge, Jeanne van  VIIIa,3
Pepenge, NN van  VIIIa,1
Pepenge, NN van  VIIIa,2
Pepenge, NN van  VIIIa,5
Pepenge, NN van  VIIIa,6
Pepenge, NN van  VIIIa,7
Pepenge, NN van  VIIIa,8
Pepenge, Rasse van  IXa
Petelhon, Gerard (-1279)  IVi,6
Polarde, NN  IXd,2
Polarde de Saint-Jean Strée, N.N.  IXd,2
Preudhomme, NN  IXd,1
Preudhomme de Gemeppe, Jean  IXd,1
Ramey, Jean de  IXd
Ramey, NN de  IXd
Reuland, Aleida van (1215-)  VId
Reuland, Diederik van (-1189)  IIIb,1; IVi
Reuland, Gérard van (-1209)  IIIb,1
Reuland, Juwette van  IVi
Reuland, Koenraad van (1170-)  VId
Riwale, Pangnon van  IV-l,6
Riwechau, Diederik van (vermeld )   VIc,2
Rocourt, Jean d’Oha de  VIIIe,2
Rocroul, Jean van (vermeld )   VIf
Ronchine de Haccourt, Guillaume  IIIb,4
Rumigny, Isabelle  VId,5
Schoenvorst en Aix, Heyneman van  IVa,4
Suriche, Pierre de  VIIId,3
Surlet, NN van  VIf
Surlet, Radoux van  VIf
Tabareau, Diederik van  VId,6
Thilize, Dom Gerard van  VIIIb,2
Thilize, Robert van  VIIIb
Thilize, Robert van (vermeld )   VIIIb,1
Thys, Renier de  IVd,4
Tour de Hanaut, Gilles de la  VIIIa,1
Tour de Wandre, Alexandre de la  VII,16
Varlet of Le Polain, Jean le (-1298)  IV-l,1
Vaux en Famenne, Jacques de la  IVa,5
Velpen, Ida van (-1261)  VIg,1
Velroux, NN de  VIIIe
Vierve, NN van  VII
Visé, Renier van  IVk
Visé, Renier van  IVk,1
Voroux, Badou (Badon) van  IIb,3
Walchain, NN de  IIIa,5
Warfusée, Alice van (1091-)  I
Warfusée, Alix van (vermeld )   IVa,3
Warfusée, Arnoul van (vermeld )   IIIa,3
Warfusée, Arnoul van (vermeld )   Vb
Warfusée, Dom Everard van (vermeld 1165-1182)   IIa,1
Warfusée, Eustache van (1185-)  IVb
Warfusée, Gerard van (vermeld )   VII,6
Warfusée, Jean van  IVb,3
Warfusée, Lambert van  IVb,4
Warfusée, Libert II Suréal van (1115-)  IIa
Warfusée, Libert Suréal van (1053-)  I
Warfusée, Mahaut van (vermeld )   VII,9
Warfusée, Marie van  VII,10
Warfusée, NN van  IIIa,5
Warfusée, NN van (vermeld )   IVa,4
Warfusée, NN van  IVa,5
Warfusée, NN van  IVa,6
Warfusée, NN van (vermeld )   IVa,7
Warfusée, NN van (vermeld )   VIa,1
Warfusée, NN van  Vb,1
Warfusée, NN van  Vb,2
Warfusée, NN van  Vb,3
Warfusée, NN van  Vb,4
Warfusée, NN van  Vb,5
Warfusée, NN van  Vb,6
Warfusée, NN van  Vb,7
Warfusée, NN van  Vb,8
Warfusée, Otto van (vermeld )   Va
Warfusée, Rasse van (vermeld )   VII,1
Warfusée, Rasse I van (1150-1215)  IVa
Warfusée, Rasse II van  VIa
Warfusée, Rasse III van  VII; VIh,1
Warfusée, Renard van  IVb,2
Warfusée, Renard (Renier) van  IIa,4
Warfusée, Thomas van (vermeld )   IIIa,2
Warfusée dit le Rousseau, Jean  VIIIc
Warfusée en Haneffe, Diederik van  Vc
Waroux, Abraham van  IV-l,2
Waroux, Arnoul van (vermeld )   VIIId,7
Waroux, Breton van (1200-1260)  IV-l
Waroux, Catherine van  VIIId,4
Waroux, Counoie van  IV-l,5
Waroux, Guiilaume van  IXd,1
Waroux, Guillaume van (vermeld )   VIh
Waroux, Guillaume van  VIIIe
Waroux, Guillaume van  VIIId,8
Waroux, Guillaume van  IXd
Waroux, Guillaume van  IXc,1
Waroux, Guillaume van (vermeld )   IXe,1
Waroux, Guillaume van (1225-1270)  Vj
Waroux, Jean van  IXe
Waroux, Jean van  IXd,2
Waroux, Jean van  IXe,2
Waroux, Jouette van  VII; VIh,1
Waroux, Le Vilain van  IV-l,4
Waroux, Libert Breton van (1138-1210)  IIId
Waroux, NN van  VIIId,1
Waroux, NN van  VIIId,2
Waroux, NN van  VIIId,3
Waroux, NN van (vermeld )   VIIId,5
Waroux, NN van  VIIIe,1
Waroux, NN van  VIIIe,2
Waroux, NN van  VIIIe,3
Waroux, NN van (vermeld )   VIIIe,4
Waroux, NN van  IIId,8
Waroux, NN van  IIId,9
Waroux, Otto van  VIIIe,8
Waroux, Rasse van  VIIId
Waroux, Rasse van (vermeld )   VIIId,6
Waroux, Rasse van  IXc
Waroux, Rasse van (vermeld )   IXd,3
Wassenberg, .. van  VIh
Wery, Agnes de  IXc


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)