Jean Balhan uit Chateau-Thierry

Tot 1480 woont Jean de Bal(e)han, zaadhandelaar en eigenaar van een zoutzolder, in het huis op nummer 31 in La Rue du Chateau in Chateau-Thierry, Frankrijk. In de 17e eeuw is het huis, recht tegenover de trappen van het kasteel, verworden tot een herberg, L'Auberge de Cadran. Het is op die plek waar de in Chateau-Thierry geboren fabelschrijver Jean de La Fontaine (1621-1695) regelmatig zijn vrienden Racine en Boileau heeft ontmoet.
In 1480 koopt Jean Balhan de resten van een klein vestingwerk, genaamd fort St. Jacques en bouwt op deze plaats (thans 16 rue du Pont) een particulier herenhuis, later bekend onder de naam L'Hôtel du Mouton d'Or (Hotel van het Gouden Schaap). Van dit herenhuis of hotel zijn nog steeds enige resten zichtbaar, La Tour Balhan.

La Tour Balhan

Foto Tour Balhan in Chateau-Thierry La Tour Balhan staat op de plaats waar het vroegere fort Saint-Jacques heeft gestaan, tegenover de brug over de Marne, destijds de enige sluippoort in de vestingmuur van de stad, beschermd door een kleine gracht, genaamd de "Haha". Dit fort, dat in 1120 eeuw door graaf Thibaud Le Grand van Champagne werd gebouwd, bestond uit een aantal gebouwen ter huisvesting en een kapel Saint-Jacques, die in 1772 afgebroken werd. In 1429 werd het fort, ten tijde dat ook Jeanne D'Arc tegen hen ten strijde trok, door de Engelsen verwoest en nimmer meer hersteld.
Het enige dat van de toren is overgebleven is een trappenhuis, achthoekig van binnen, bestemd om de drie verdiepingen van de verdwenen aangrenzende woningen te verbinden. Dit trappenhuis eindigt in een gotisch gewelf, waarvan het ribwerk aanloopt op een verlengde zuil, die de spil van de treden vormt. De dakbedekking van de toren, spits uitlopend in acht vlakken, eindigt in een open torentje en wordt in het westen door twee piramide-achtige torentjes geflankeerd. In het oosten door twee pepervaat-achtige torentjes. De toren, 33 meter hoog, heeft nog twee etages. Deze zijn toegankelijk door een nauwe wenteltrap, die zich in een van de twee aan de oostelijke gevelwand uitgebouwde torentjes bevindt De eerste is een voormalige kapel, waarin tot aan de revolutie de missen werden gehouden en is voorzien van eenvoudige gebeeldhouwde versieringen in Renaissance stijl en bedekt door een spitsgebogen gewelf met zes vlakken. Bovenin bevindt zich een vroegere kamer, verwarmd door een haard, de zogenaamde 'Chambre de guet' (kamer van de wacht).

360° virtuele tour

Op 15 januari 1520 schonk Jean Balhan de bel van zijn klokketorentje aan de stad, getuige een opschrift op de klok. Vanaf toen heeft de toren min of meer een functie van stads(alarm)klok en verdedigingspost gekregen. Vanaf 1874 wordt de toren echter in beslag genomen door het raderwerk van een klok.

Genealogie Jean Balhan (ca. 1480-)

Jean, genoemd als heer van La Grand'Cour, Verneuil, Montcoupot en Tigecourt, was gehuwd met Jeanne Jacques en verdeelde in 1530 zijn nalatenschap onder hun 6 kinderen.
  1. François Balhan, gerechtsadvocaat, heer van Montcoupot (buiten Montmirail, Marne)
  2. Catherine Balehan tr. met Pierre Thirrault, examinator in naam des konings in het Châtelet van Parijs
  3. Marie Balehan tr. met Jean de Mont
  4. Crespine Balhan tr. met Jean Thierry, lakenhandelaar, burger van Parijs
  5. Philippe Balhan tr. met Jehan Alvequin, stalmeester, heer van Tasnières en van Rosay, ovl. 16-9-1544
  6. Marguerite Balhan, ovl. jan 1531, tr. 1517 in Château-Thierry met Jean Joybert, heer van Soulanges, overleden 13-8-1566, zn. van François Joybert, heer van St-Mard sur le Mont en Soulanges (F), gevolmachtigde van Châlons (F) en Catherine Le Cerf.
    Zij kregen één kind, Jacques Joibert, schildknaap en heer van Aulnoy-le-Chastel en Verneuil-sur-Marne, die tr. op 5 juli 1539 met Louise Bizet, dr. van Guillaume Bizet en in 1577 nog steeds in La Grand'Cour woonde.

Genealogie Jean Balhan (ca 1480-)

Balhan (verkiezing van Reims-deken van St-Germainmont)

Jean is waarschijnlijk dezelfde die het uit die tijd teruggevonden familiewapen (Reims) heeft gevoerd.
De originele Franse heraldische beschrijving van dit familiewapen luidt:

Balhan, au 1er et 4e d'argent à 3 bandes de gueules; aux 2e et 3e parti azur et or à l'aigle d'argent brochant.

Vrij vertaald komt dit overeen met:

Balhan, op 1 en 4 van zilver 3 rechterschuinbalken in rood; op 2 en 3 over gedeeld blauw en goud een adelaar van zilver.

Een voorlopige schets van dit wapen ziet u hieronder, maar het schijnt dat een afbeelding van het wapen ook nog zichtbaar moet zijn in de klokketoren van La Tour Balhan, getuige een beschrijving in 'Annales de la Société Historique et Archéologique de Chateau-Thierry, 1896, p.136-140'.


Een ander wapen van het geslacht Balhan wordt teruggevonden in België, alwaar Jean Balhan rond 1700 burgemeester was van Ayeneux.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)