Jean Bastin dit Balhan uit Fléron

Jean Bastin is voor 1570 geboren, als zoon van Leonard Bastin en een onbekende moeder. Hij huwde voor 12-12-1588 voor de eerste maal met Isabeau (of Sabea) Fassotte, dochter van Thomas Fassotte en Isabeau NN en ging wonen in Fléron. Omdat daar destijds nog een Johan Bastin woonde, die gehuwd was met Jehenne, dochter van Gielet Collard Bastin de Fléron, heeft Jean een extra naam aangenomen om zich van de andere Bastin te kunnen onderscheiden.
Hij liet zich, vanaf 9-12-1589 officieel bij akte, Jean Bastin dit Balhan noemen. Een zogenaamde "dit"-naam (spreek uit als die) is een alias en is Frans voor gezegd, genaamd. Waarom Jean specifiek voor de naam Balhan heeft gekozen is nog onbekend.
Uit dit eerste huwelijk kreeg Jean drie zonen, die hij op 24-1-1609 heeft ontvoogd.
  1. Jean, wiens nalatenschap na zijn overlijden voor 15-3-1623 aanleiding was tot een geschil tussen zijn twee broers
  2. Léonard, die op 9-4-1633 tot poorter van Luik werd benoemd, overleden na 11-01-1642
  3. Thomas, kapitein van Fléron, overleden voor 11-03-1660, die voor 18-04-1619 trouwde met Marguerite de Magnée, geboren ca. 1600 als dochter van Jean de Magnée en Françoise Lambinon, overleden op 25-03-1681

Na het overlijden van Isabeau Fassotte in 1618, trouwde Jean Bastin dit Balhan voor de tweede maal met Jehenne, dochter van Gillet Bonjean (ook: dit Thonnar). Uit dit huwelijk heeft hij nog minstens zes andere kinderen gekregen, allen gedoopt in Fléron (Be):

  1. Baulduin, overleden in Fléron (Be) op 04-12-1666, trouwde ca. 1643 in Fléron met Jehenne Jean Jacques, dochter van Jean Jacques delle Cawe Debois en Jehenne Demollin, overleden in Fléron (Be) op 15-11-1690
  2. Henri, gedoopt in Fléron (Be) op 18-04-1619, en vermoedelijk al voor de boedelverdeling van 29-9-1648 van de goederen van Jehenne, weduwe van Jean Bastin dit Balhan overleden
  3. Magriette, overleden in Fléron (Be) op 08-03-1676, trouwde op 24-06-1632 in Fléron met Denis Anne, zoon van Denis Wailhourieu
  4. Gilles, overleden in Fléron (Be) op 04-10-1676, trouwde ca. 1636 in Fléron met Maroie de Magnée, dochter van Servais (de oude) de Magnée, overleden in Fléron (Be) op 10-08-1683
  5. Jeanne, na een langdurig ziektebed overleden in Fléron (Be) op 10-08-1664, trouwde op 26-07-1644 in Fléron met Louis Lambinon, zoon van Louis Lambinon
  6. Catherine, vroedvrouw, gedoopt in Fléron (Be) op 16-05-1622 en aan dysenterie overleden in Fléron (Be) op 29-09-1681, trouwde op 08-10-1660 in Liège (Be) met Laurent Christophe, zoon van Jean Christophe

Jean Bastin dit Balhan is op 20-02-1634 in Fléron (Be) overleden, Jehenne slechts twee dagen later. De goederen van Jehenne, toen genoemd weduwe van Jean Bastin dit Balhan, worden op 29-9-1648 verdeeld onder vijf kinderen.


Genealogie Jean Bastin dit Balhan

Tak II-1:
Genealogie Baulduin Balhan (-1666)

Tak II-2:
Genealogie Gilles Balhan (-1676)

Tak V-1:
Genealogie Thomas Balhan (1693-1729)

Tak V-2:
Genealogie Jacques Balhan (1695-1727)

Tak V-3:
Genealogie Arnold Balhan (1725-1777)

Tak X-1:
Genealogie Jean Jacques Balhan (1833-1907)

Het geslacht Balhan tijdens het Ancien Régime (ca. 1500-1800)

I. Jean Bastin dit Balhan, geb. vóór 1570, ged. Fléron (Be) 12 dec. 1588, smismeester, † Fléron (Be) 20 febr. 1634, zn. van Leonard Bastin en NN.., tr. 1e vóór 12 dec. 1588 Isabeau (Sabea) Fassotte, † 1618, dr. van Thomas en Isabeau..; tr. 2e na 1618 Jehenne Bon Jehan, † Fléron (Be) 22 febr. 1634, dr. van Gillet Bon Jehan (dit Thonnar) en Maroie Morea de Cerexhe.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jean Balhan, † vóór 15 maart 1623.
2. Leonard Balhan, poorter van Luik, † na 11 jan. 1642.
3. Thomas, volgt IIa.
Uit het tweede huwelijk:
4. Baulduin, volgt IIb.
5. Henri Balhan, ged. Fléron (Be) 18 april 1619, † ald..
6. Magriette, volgt IIc.
7. Gilles, volgt IId.
8. Jeanne, volgt IIe.
9. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 16 mei 1622, † ald. 29 sept. 1681, tr. Liège (Be) 8 okt. 1660 Laurent Christophe, zn. van Jean.

IIa. Thomas Balhan, kapitein van Fleron, † vóór 11 maart 1660, tr. vóór 18 april 1619 Marguerite de Magnée, geb. omstr. 1600, † Fléron (Be) 25 maart 1681, dr. van Jean en Françoise Lambinon.
Uit dit huwelijk:
1. Isabeau, volgt IIIa.
2. Jehenne, volgt IIIb.
3. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 9 febr. 1623, † ald. 25 juli 1629.
4. Leonard, volgt IIIc.
5. Marguerite Balhan, ged. Fléron (Be) 16 jan. 1629.
6. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 21 aug. 1631, † ald. 26 sept. 1677, tr. 1e Wegimont (Be) 4 nov. 1659 Catherine Mousset, † Fléron (Be) 26 mei 1674, dr. van Arnould; tr. 2e Fléron (Be) 27 sept. 1674 Agnes Grailet, † Fléron (Be) 6 aug. 1695, dr. van Jean.
7. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 8 dec. 1633, † ald. 24 febr. 1684, tr. 1e Fléron (Be) 22 okt. 1659 Gillet Leclercq, † vóór 24 april 1681, zn. van Jean Gillet; tr. 2e vóór 24 april 1681 Noel Druy.
8. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 26 febr. 1637, † ald. 5 jan. 1703, tr. Fléron (Be) 6 juni 1662 Gillet Lebois, † vóór 5 jan. 1703, zn. van Gillet.
9. Thomas, volgt IIId.

IIIa. Isabeau Balhan, ged. Fléron (Be), † ald. 30 juni 1693, tr. Fléron (Be) 28 dec. 1638 Vincent Wathy, † Fléron (Be) 24 okt. 1665, zn. van Thomas Thomas Wathy (Wathier) dit Pichot en Anne Vincent de Beyne.
Uit dit huwelijk:
1. Jehenne Wathy, geb. Chênee (Be), ged. Fléron (Be) 19 febr. 1640.
2. Marguerite Wathy, ged. Fléron (Be) 13 aug. 1641, tr. Fléron (Be) 10 april 1668 Louis (Lonnix?) de Soiry (Deroisy?).
3. Thomas Wathy, ged. Fléron (Be) 14 febr. 1644.
4. Jehenne Wathy, ged. Fléron (Be) 20 jan. 1645.
5. Vincent Wathy, ged. Fléron (Be) 23 jan. 1646, † ald. vóór 26 jan. 1664.
6. Jehenne Wauthy, ged. Fléron (Be) 19 juli 1648, † ald. 19 juni 1688, tr. Fléron (Be) 23 sept. 1674 Andre Henrion.
7. Isabelle Wathy, ged. Fléron (Be) 1 dec. 1651, † ald. 10 juni 1686, tr. Fléron (Be) 22 nov. 1676 Henri Herman.
8. Thomas Wauthieu, ged. Fléron (Be) 27 juni 1655, † ald. 16 nov. 1698, tr. 1e Saive (Be) 10 nov. 1677 Anne de Wailloury, † Fléron (Be) 7 juni 1679; tr. 2e 24 sept. 1679 Marie Leclercq.
9. Catherine Wathy, ged. Fléron (Be) 19 sept. 1657, † ald. 6 mei 1696.
10. Marie Wathy, ged. Fléron (Be) 1 dec. 1660.
11. Dieudonnee Wauthy, ged. Fléron (Be) 20 nov. 1662.

IIIb. Jehenne Balhan, ged. Fléron (Be) 24 mei 1620, † ald. 14 dec. 1673, tr. Fléron (Be) 3 febr. 1642 Nicolas Thonnart, geb. Jupille (Be), † vóór 14 dec. 1673, zn. van Francois.
Uit dit huwelijk:
1. Francois Thonnart.
2. Jean Thonnart.
3. Jehenne Thonnart.
4. Marguerite Thonnart.

IIIc. Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 20 maart 1625, † ald. 22 mei 1663, tr. Fléron (Be) omstr. 1649 Jehenne Le Cambresier, ged. Chênee (Be) 4 sept. 1623, dr. van Gabriel en Martine...
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite Balhan, ged. Fléron (Be) 18 febr. 1650.
2. Martinon Balhan, ged. Fléron (Be) 7 jan. 1651.
3. Marguerite Balhan, ged. Fléron (Be) 5 febr. 1654, tr. Simon Degeer.
4. Gabriel, volgt IVa.
5. Thomas Balhan, ged. Fléron (Be) 27 maart 1658.
6. Thomas Balhan, ged. Fléron (Be) 1 dec. 1659.
7. Hubert Balhan, ged. Fléron (Be) 3 nov. 1661.

IVa. Gabriel Balhan, ged. Fléron (Be) 3 okt. 1656, tr. 1683 Agnes Donneau, dr. van Lambert en NN...
Uit dit huwelijk:
Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 14 aug. 1689.

IIId. Thomas Balhan, ged. Fléron (Be) 31 mei 1640, † vóór 6 april 1714, tr. Fléron (Be) omstr. 1660 Marie Colson, geb. Fléron (Be) vóór 1650, † ald. 31 okt. 1734, dr. van Jean en Catherine Le Kaison.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 18 maart 1661.
2. Thomas Balhan, ged. Fléron (Be) 30 april 1662.
3. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 21 maart 1665.
4. Jean, volgt IVb.
5. Marguerite, volgt IVc.
6. Leonard, volgt IVd.
7. Catherine, volgt IVe.
8. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 1 juli 1678, † ald. 18 okt. 1678.
9. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 28 maart 1680, tr. Fléron (Be) 28 sept. 1704 Laurent Collard.

IVb. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 23 okt. 1666, burgemeester van Ayeneux, † Soumagne (Be) 21 nov. 1724, tr. Soumagne (Be) 24 jan. 1696 Marie Ba(u)don, ged. 1660, dr. van Pierre (Pir) Baudon en NN...
Uit dit huwelijk:
1. Marie-Anne, volgt Va.
2. Joseph Balhan, ged. Soumagne (Be) 27 juli 1698.
3. Marguerite Balhan, ged. 1701.
4. Catherine Balhan, ged. Soumagne (Be) 15 dec. 1701.

Va. Marie-Anne Balhan, ged. Soumagne (Be) 28 okt. 1696, † Hot(t)eux (Be) 15 nov. 1754, tr. Soumagne (Be) 18 sept. 1718 Mathieu Michel Fraipont, geb. Herve (Be) 21 sept. 1695, burgemeester van Ayeneux, † Hot(t)eux (Be) 30 mei 1764, zn. van Barthelemi Michel Fraipont dit Lacotte en Marie Barbe Hosseau.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Barbe Fraipont, ged. Fléron (Be) 6 aug. 1719, tr. Fléron (Be) 6 febr. 1742 Lambinon Louis, parochiaan van Soumagne.
2. Marie Joseph Fraipont, ged. Fléron (Be) 2 febr. 1722, † Soumagne (Be) 17 jan. 1760, tr. Fléron (Be) 29 april 1748 Noel Lambinon, ged. Melen (Be) 13 sept. 1711, parochiaan van Soumagne, † Fléron (Be) 12 april 1796.
3. Marie Anne Fraipont, ged. Fléron (Be) 24 aug. 1723, † vóór 17 aug. 1762, tr. Fléron (Be) 15 juni 1748 Jean Francois Lejear, ged. Fléron (Be) 23 aug. 1719.
4. Bartholomeus Fraipont, ged. Fléron (Be) 2 aug. 1726, † Hot(t)eux (Be) 3 sept. 1775, tr. Fléron (Be) 13 aug. 1761 Marie Jeanne Stiennon.
5. Jean Fraipont, ged. Fléron (Be) 1 juli 1729.
6. Mathieu Joseph Fraipont, ged. Fléron (Be) 20 sept. 1732, † Hot(t)eux (Be) 29 juni 1749.
7. Marie Agnes Fraipont, ged. Fléron (Be) 31 juli 1735, tr. Fléron (Be) 5 aug. 1755 Denis Mathias, parochiaan van Olne.
8. Laurent Francois Fraipont, ged. Fléron (Be) 10 aug. 1738, herbergier in Souverain-Pont, † Souverain-Pont (Be) 1 april 1805.
9. Marie Catherine Fraipont, ged. Fléron (Be) 6 juli 1742.

IVc. Marguerite Balhan, ged. Fléron (Be) 15 april 1669, † ald. 9 okt. 1747, tr. Fléron (Be) 20 juni 1708 Denis Mairlot, ged. 9 sept. 1666, deurwaarder, † Fléron (Be) 31 aug. 1744.
Uit dit huwelijk:
Lambert Francois Mairlot, ged. 16 juli 1710, † 27 juli 1710.

IVd. Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 23 okt. 1671, † ald. 31 aug. 1744, begr. Gaasperdam, tr. Soumagne (Be) 23 sept. 1691 Catherine Rensonnet, † Fléron (Be) 18 febr. 1744, dr. van Jacques Olivier en NN...
Uit dit huwelijk:
1. Thomas, volgt Vb.
2. Jacques, volgt Vc.
3. Marie Catherine Balhan, ged. Soumagne (Be) 3 sept. 1703.

Vb. Thomas Balhan, ged. Soumagne (Be) 26 mei 1693, † Riessonsart (Be) 1 okt. 1729, tr. Olne (Be) 4 febr. 1714 Anne Pirson, geb. Riessonsart (Be), † ald. 4 okt. 1729.
Uit dit huwelijk:
1. Leonard, volgt VIa.
2. Marie Catherine Balhan, ged. Olne (Be) 17 jan. 1717, † ald. 30 jan. 1784, tr. Fléron (Be) 1 mei 1740 Nicolas Jolet.
3. Thomas, volgt VIb.
4. Laurent Balhan, ged. Olne (Be) 10 aug. 1721.
5. Bauduin, volgt VIc.

VIa. Leonard Balhan, ged. Olne (Be) 3 nov. 1714, arbeider aan de weg van Fleron, † Riessonsart (Be) 8 aug. 1780, tr. Olne (Be) 13 juni 1739 Marie Petit, geb. Olne (Be), † Hoteux (Be) 23 mei 1757.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Balhan, ged. Olne (Be) 7 aug. 1740.
2. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 9 maart 1743.
3. Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 3 nov. 1744.
4. Ernestine Balhan, ged. Fléron (Be) 12 jan. 1747, tr. Fléron (Be) 31 jan. 1767 Renier Delbouille, ged. Fléron (Be) 27 jan. 1736, zn. van Mathieu en Jeanne Lejeune.
5. Nicolas Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 23 april 1749.
6. Jean Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 13 jan. 1752.
7. Anne-Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 19 dec. 1753.
8. Jean Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 24 jan. 1756.

VIb. Thomas Balhan, ged. Olne (Be) 19 jan. 1719, † Magnée (Be) 4 maart 1777, tr. Fléron (Be) 3 juni 1743 Marie Jeanne Robert.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Balhan, ged. Fléron (Be) 20 aug. 1743.
2. Jean Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 2 febr. 1745.
3. Jean Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 25 jan. 1746.
4. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 3 maart 1748, † Magnée (Be) 9 mei 1768.
5. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 22 maart 1750.
6. Bauduin Balhan, ged. 7 maart 1752.
7. Anne Balhan, ged. Fléron (Be) 22 febr. 1754.
8. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 12 aug. 1755.
9. Marie Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 16 juli 1757.
10. Marie Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 13 jan. 1759, † Magnée (Be) 17 sept. 1789.
11. Dieudonnee Balhan, ged. Fléron (Be) 3 febr. 1761.
12. Thomas Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 3 mei 1764, † Magnée (Be) 29 maart 1786.

VIc. Bauduin Balhan, ged. Olne (Be) 22 nov. 1723, † Fléron (Be) 16 juli 1786, tr. Marie Bailly, † 17 dec. 1792.
Uit dit huwelijk:
1. Anne-Marie Balhan, ged. Olne (Be) 4 nov. 1756.
2. Marie Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 15 maart 1760.
3. Thomas Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 30 aug. 1762, † ald. 18 juni 1777.

Vc. Jacques Balhan, ged. Soumagne (Be) 11 mei 1695, † ald. 11 sept. 1727, tr. Fléron (Be) 13 nov. 1713 Elisabeth Dossin, dr. van Guillaume en NN...
Uit dit huwelijk:
1. Marie Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 8 sept. 1714.
2. Guillaume Balhan, ged. Soumagne (Be) 9 sept. 1715.
3. Leonard Balhan, ged. Soumagne (Be) 17 nov. 1716.
4. Marie Elisabeth Balhan, ged. Soumagne (Be) 1 mei 1718.
5. Jacques Balhan, ged. Soumagne (Be) 10 aug. 1719.
6. Thomas Balhan, ged. Soumagne (Be) 10 dec. 1721.
7. Thomas Balhan, ged. Soumagne (Be) 26 jan. 1723.
8. Mathieu, volgt VId.
9. Elisabeth Balhan, ged. Soumagne (Be) 6 nov. 1725.
10. Jeanne Balhan, ged. Soumagne (Be) 6 nov. 1725.
11. Dieudonne Balhan, ged. Soumagne (Be) 29 sept. 1727.

VId. Mathieu Balhan, ged. Soumagne (Be) 26 juni 1724, † Esneux (Be) 11 aug. 1786, tr. Petit-Rechain (Be) 3 mei 1750 Marie Laurence (Laurette) Crahay, † Troischenes (Be) 2 april 1758.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques Gerard, volgt VIIa.
2. Marie Gertrude Balhan, ged. Soumagne (Be) 1 maart 1758.

VIIa. Jacques Gerard Balhan, geb. Petit-Rechain (Be) 2 sept. 1755, † Esneux (Be) 11 aug. 1786, tr. Esneux (Be) 14 nov. 1779 Anne Marie Dethier.
Uit dit huwelijk:

VIIIa. Marie Elisabeth Balhan, geb. Esneux (Be) 30 juli 1783, † Sprimont (Be) 9 sept. 1840.
Haar kinderen:
1. Henri Malachie Joseph, volgt IXa.
2. Joseph Balhan, geb. omstr. 1807.

IXa. Henri Malachie Joseph Balhan, geb. Sprimont (Be) 14 jan. 1806, † ald. 10 juli 1855, tr. Fraipont (Be) 21 aug. 1830 Marie Josephe Noirfalise, geb. Fraipont (Be) omstr. 1798, † Sprimont (Be) 9 maart 1877, dr. van Laurent en Marie Jeanne Brisko.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Elisabeth Balhan, geb. Fraipont (Be) 25 april 1832, † Dolembreux-Sprimont (Be) 8 sept. 1840.
2. Jean Jacques Balhan, geb. Sprimont (Be) 28 juli 1833, steenhouwer, † Sprimont (Be) 23 maart 1907, tr. Sprimont (Be) 5 maart 1859 Marie Josephine Leontine Rostenne, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 5 aug. 1840, † Liège (Be) vóór 1 febr. 1915, dr. van Alexandre Joseph en Melanie Françoise Ledoux.
3. Noelle Balhan, geb. Dolembreux-Sprimont (Be) 25 dec. 1837, † ald. 24 april 1868, tr. Sprimont (Be) 15 juni 1857 François Joseph Dethier, geb. Chaudfontaine (Be) 5 mei 1822, † Dolembreux-Sprimont (Be) 5 maart 1881, zn. van Jean François en Marguerite Closset en wedr. van Reine Guillemine Stembert.

IVe. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 22 april 1675, † ald. 23 mei 1736, tr. Fléron (Be) 16 nov. 1713 Jean de Saive, ged. 29 mei 1678, zn. van Jean Bertholet en Catherine Jean Moreau.
Uit dit huwelijk:
Jean Francois de Saive, ged. Fléron (Be) 11 febr. 1715, burgemeester van TroischÛnes, tr. Fléron (Be) 29 febr. 1740 Marie Francoise Beaupain.

IIb. Baulduin Balhan, ged. Fléron (Be), † ald. 4 dec. 1666, tr. Fléron (Be) omstr. 1643 Jehenne Jean Jacques, † Fléron (Be) 15 nov. 1690, dr. van Jean Jacques delle Cawe Debois en Jehenne Demollin.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 16 nov. 1643, † ald. 9 febr. 1661.
2. Pakay Balhan, ged. Fléron (Be) 15 april 1645.
3. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 29 aug. 1646, † na 23 mei 1697, tr. 16 febr. 1681 Marie Thomas Jacques, † ald. 23 mei 1697, dr. van Mathieu Thomas en Anne Bertholet.
4. Marguerite, volgt IIIe.
5. Paquette Balhan, ged. Fléron (Be) 9 april 1651.
6. Catherine, volgt IIIf.
7. Baulduin, volgt IIIg.
8. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 23 mei 1656, † ald. 7 juni 1681.
9. Gilles, volgt IIIh.

IIIe. Marguerite Balhan, geb. na 1647, ged. Fléron (Be) 1650, tr. Fléron (Be) 17 aug. 1677 Collard (Nicolas) Baiwir, ged. Fléron (Be) 27 aug. 1654, zn. van Ernotte Collard (Arnotte) en Marie Remacle Macket.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Baiwir, ged. Fléron (Be) 18 juni 1678.
2. Baulduin Baiwir, ged. Fléron (Be) 10 juli 1680.
3. Jehenne Baiwir, ged. Fléron (Be) 2 mei 1682.

IIIf. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 9 maart 1653, † ald. 3 okt. 1727, tr. Fléron (Be) 9 maart 1682 Thomas Wathy, ged. (La) Neuville (Be) 24 febr. 1656, † Fléron (Be) 3 febr. 1688, zn. van Henri Thomas en Baulduin Isabeau Lejeune.
Uit dit huwelijk:
1. Jehenne Wathy, tr. Fléron (Be) 4 nov. 1708 Jean Laroche.
2. Isabeau Wathy, ged. Fléron (Be) 27 mei 1682, tr. Fléron (Be) 29 jan. 1707 Pierre Hanquet.
3. Marie Wauthy, ged. Fléron (Be) 7 sept. 1683.
4. Catherine Wauthy, ged. Fléron (Be) 4 jan. 1687.

IIIg. Baulduin Balhan, ged. Fléron (Be) 5 aug. 1654, † ald. 5 juli 1718, tr. Fléron (Be) 18 febr. 1683 Anne Mairlot, geb. na 1660, † Fléron (Be) 24 april 1712, dr. van Remacle en Idelette Lambinon.
Uit dit huwelijk:

IVf. Jehenne Balhan, ged. Fléron (Be) 18 aug. 1684, † ald. 24 okt. 1741, tr. Fléron (Be) 7 juni 1708 Thomas Albert, ged. Fléron (Be) 14 febr. 1680, † ald. 21 aug. 1741, zn. van Dieudonne en Pirette Thomas Hanquet.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Dieudonne Albert, ged. Fléron (Be) 23 maart 1709, tr. Fléron (Be) 26 mei 1733 Marie Neuray.
2. Agnes Albert, ged. Fléron (Be) 25 febr. 1711, tr. 13 juni 1743 Simon Loison, geb. Soumagne (Be).
3. Petronille Albert, ged. Fléron (Be) 13 febr. 1713, tr. Fléron (Be) 15 april 1736 Godefroid Wery, geb. Chênee (Be).
4. Baulduin Paschal Albert, ged. Fléron (Be) 20 april 1715, tr. Fléron (Be) 25 febr. 1748 Marguerite Collette.
5. Jeanne Albert, ged. Fléron (Be) 6 maart 1717, † ald. 6 maart 1797, tr. Fléron (Be) 26 juli 1746 Thomas Wathy.
6. Ida Albert, ged. Fléron (Be) 9 febr. 1719, † ald. 20 febr. 1719.
7. Marie Albert, ged. Fléron (Be) 9 febr. 1719, † ald. 23 febr. 1719.
8. Thomas Albert, ged. Fléron (Be) 31 jan. 1720, † ald. 24 nov. 1723.
9. Marie Albert, ged. Fléron (Be) 25 juni 1722, † Troischenes (Be) 20 juni 1758, tr. Fléron (Be) 30 mei 1746 Gerard Baiwir.
10. Hubert Albert, ged. Fléron (Be) 28 mei 1725.
11. Francois Albert, ged. Fléron (Be) 31 juli 1730.

IIIh. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 26 jan. 1658, † ald. 4 maart 1710, tr. Fléron (Be) 4 sept. 1683 Jehenne Ernotte Baiwir, † Fléron (Be) 9 jan. 1738, dr. van Ernotte Collard (Arnotte) en Marie Remacle Macket.
Uit dit huwelijk:
1. Baulduin, volgt IVg.
2. Ernotte Balhan, ged. Fléron (Be) 17 dec. 1686.
3. Gilles, volgt IVh.
4. Remacle Balhan, ged. Fléron (Be) 20 maart 1692, † ald. 9 sept. 1714.
5. Jean, volgt IVi.
6. Jacques Balhan, ged. Fléron (Be) 13 mei 1698.
7. Louis Balhan, ged. Fléron (Be) 19 juni 1701.
8. Marie Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 15 maart 1705.

IVg. Baulduin Balhan, ged. Fléron (Be) 12 juni 1684, † ald. 24 juni 1725, tr. Fléron (Be) 7 dec. 1718 Catherine Deborre, † 12 febr. 1747.
Uit dit huwelijk:
1. Gilles, volgt Vd.
2. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 3 maart 1722.
3. Arnould, volgt Ve.

Vd. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 15 febr. 1719, tr. Fléron (Be) 22 mei 1747 Elisabeth Arnould de Saint-Remacle au Pont.
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 15 juli 1748.
2. Marie Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 23 april 1750.
3. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 22 april 1752.
4. Balduin Balhan, ged. Fléron (Be) 20 april 1754.
5. Jean Lambert Balhan, ged. Fléron (Be) 8 sept. 1756.

Ve. Arnould Balhan, ged. Fléron (Be) 18 mei 1725, † Beyne (Be) 24 aug. 1791, tr. 1749 Marie Jeanne Seret.
Uit dit huwelijk:
1. Leonard Balhan, ged. Fléron (Be) 22 jan. 1759.
2. Marie Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 17 nov. 1760.
3. Balduin Balhan, ged. Fléron (Be) 26 sept. 1762.
4. Dieudonnee Balhan, ged. Fléron (Be) 15 febr. 1764.
5. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 25 jan. 1767.
6. Balduin Balhan, ged. Fléron (Be) 9 juni 1768.

IVh. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 18 febr. 1689, † ald. 12 nov. 1734, tr. 1e Fléron (Be) 21 juni 1711 Anne Raskin, † Fléron (Be) 29 sept. 1718; tr. 2e Fléron (Be) 19 april 1719 Marie Gregoire, † Queue-du-Bois (Be) 16 mei 1755.
Uit het eerste huwelijk:
1. Servais Balhan, ged. Fléron (Be) 24 maart 1714, † ald. 16 juli 1741.
2. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 31 dec. 1716.
3. Anne Balhan, ged. Fléron (Be) 27 sept. 1718, † ald. 28 sept. 1718.
Uit het tweede huwelijk:
4. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 19 nov. 1719.
5. Jean, volgt Vf.
6. Arnold, volgt Vg.

Vf. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 25 juni 1723, † 18 jan. 1772, tr. Fléron (Be) 22 mei 1746 Marie Dupont, † Queue-du-Bois (Be) 28 jan. 1763.
Uit dit huwelijk:
1. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 21 mei 1747.
2. Jean Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 1 sept. 1748.
3. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 7 febr. 1752.

Vg. Arnold Balhan, ged. Fléron (Be) 9 nov. 1725, † Queue-du-Bois (Be) 13 jan. 1777, tr. Fléron (Be) 7 jan. 1753 Marie Anne Dupont, ged. Fléron (Be) 13 nov. 1730, † Queue-du-Bois (Be) 14 nov. 1794.
Uit dit huwelijk:
1. Gilles Joseph, volgt VIe.
2. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 15 april 1755, † Queue-du-Bois (Be) 12 april 1774.
3. Jean, volgt VIf.
4. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 25 april 1762.
5. Jacques Balhan, ged. Fléron (Be) 3 maart 1765.
6. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be) 14 juli 1767.
7. Anne Balhan, ged. Fléron (Be) 29 dec. 1768.
8. Dieudonné Balhan, ged. Fléron (Be) 30 juni 1771.
9. Christine Balhan, ged. Fléron (Be) 8 juli 1773.
10. Hubert Balhan, ged. Fléron (Be) 4 nov. 1775.

VIe. Gilles Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 5 dec. 1753, spijkermaker, † Queue-du-Bois (Be) 14 jan. 1824, tr. Fléron (Be) 27 okt. 1776 Marie Anne Wilmotte, ged. Chênee (Be) 27 okt. 1750, spinster, † Queue-du-Bois (Be) 1 mei 1820.
Uit dit huwelijk:
1. Arnold, volgt VIIb.
2. Mathieu Balhan, ged. Fléron (Be) 8 maart 1779.
3. Catherine Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 6 mei 1784.
4. Anne, volgt VIIc.

VIIb. Arnold Balhan, ged. Beyne-Heusay (Be) 12 juli 1777, † Dison (Be) 12 april 1842, tr. Marie-Jeanne Deniese, ged. Andrimont (Be) 5 febr. 1775, † Dison (Be) 28 april 1842.
Uit dit huwelijk:
1. Michel Joseph, volgt VIIIb.
2. Nicolas Joseph, volgt VIIIc.

VIIIb. Michel Joseph Balhan, geb. Beyne-Heusay (Be) omstr. 1804, † Dison (Be) 7 aug. 1849, tr. Catherine Zibenne, geb. Dison (Be) omstr. 1807, † ald. 7 aug. 1849.
Uit dit huwelijk:

IXb. Nicolas Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 6 jan. 1839, † Andrimont (Be) 22 jan. 1894, tr. 28 jan. 1861 Martine Joseph Nizet, geb. Dison (Be) 11 sept. 1842.
Uit dit huwelijk:
1. Michel Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 26 mei 1861.
2. Mathieu Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 28 maart 1863, tr. Dison (Be) 3 sept. 1898 Marguerite Elisabeth Lebot, geb. Thimister (Be) 25 maart 1873.
3. Nicolas Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 13 juli 1865.
4. Martin Guillaume Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 18 april 1868.
5. Catherine Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 11 juni 1870.
6. Martin Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 2 juni 1873.

VIIIc. Nicolas Joseph Balhan, geb. Andrimont (Be) 19 sept. 1814, † Dison (Be) 13 okt. 1888, tr. Elisabeth Joseph Crustin, geb. Thimister (Be) 11 nov. 1815, † Dison (Be) 3 maart 1893.
Uit dit huwelijk:

IXc. Etienne Joseph Balhan, geb. Henri-Chapelle (Be) 24 sept. 1846, † Petit-Rechain (Be) 21 maart 1916, tr. Marie Joseph Quoidbach, geb. Petit-Rechain (Be) 22 dec. 1853, † Dison (Be) 20 okt. 1908.
Uit dit huwelijk:
Henri Joseph Balhan, geb. Dison (Be) 11 febr. 1878, † Soiron (Be) 20 sept. 1945, tr. Marie Agnès Léontine Heins, geb. Baelen sur Vesdre (Be) 26 dec. 1886, † Cornesse (Be) 1 febr. 1962.

VIIc. Anne Balhan, geb. Beyne-Heusay (Be) 2 okt. 1797, spinster, † Queue-du-Bois (Be) 15 jan. 1871, tr. Queue-du-Bois (Be) 4 nov. 1819 Balthasar Masson, ged. Fléron (Be) 4 jan. 1793, metselaar, spijkermaker, † Queue-du-Bois (Be) 22 nov. 1871, zn. van Balthasar en Elisabeth Hanquet.
Uit dit huwelijk:
1. Balthasar Masson, geb. Queue-du-Bois (Be) 23 april 1820, † ald. 4 nov. 1894, tr. 1846 Louise Collinet.
2. Balthazar Masson, geb. Queue-du-Bois (Be) 23 april 1821, metselaar.
3. Marie Joseph Macon, geb. Queue-du-Bois (Be) 24 okt. 1823, † ald. 12 aug. 1892.

VIf. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 13 jan. 1759, tr. Fléron (Be) 21 nov. 1784 Marie Dumont.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Anne Balhan, ged. Fléron (Be) 9 maart 1785.
2. Pierre, volgt VIId.
3. Arnold Balhan, ged. Fléron (Be) 26 mei 1787.
4. Jean Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 16 febr. 1789.

VIId. Pierre Balhan, ged. Fléron (Be) 9 april 1786, † Queue-du-Bois (Be) 29 sept. 1833, tr. Queue-du-Bois (Be) 24 nov. 1813 Marie Dumont, ged. Fléron (Be) 1 nov. 1786, dr. van Antoine en Anne Marie Borguet.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Joseph Balhan, geb. Queue-du-Bois (Be) 27 maart 1814, † ald. 3 sept. 1814.
2. Anne Marie, volgt VIIId.
3. Jean Joseph Balhan, geb. Queue-du-Bois (Be) 14 dec. 1816.
4. Marguerite Balhan, geb. Queue-du-Bois (Be) 26 aug. 1819.
5. Antoine Joseph Balhan, geb. Queue-du-Bois (Be) 30 juli 1820, † ald. 3 aug. 1820.

VIIId. Anne Marie Balhan, geb. Queue-du-Bois (Be) 25 mei 1815, † ald. 21 aug. 1881, tr. Queue-du-Bois (Be) 3 aug. 1859 Henri Joseph Lebois, geb. Queue-du-Bois (Be) 11 okt. 1824, † ald. 8 okt. 1887.
Uit dit huwelijk:
Henri Joseph Lebois, geb. Queue-du-Bois (Be) 24 april 1860, † ald. 28 febr. 1927.

IVi. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 1 juni 1695, tr. Chênee (Be) 15 okt. 1718 Anne Collette.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Balhan, ged. Chênee (Be) 19 aug. 1719.
2. Catherine Balhan, ged. Chênee (Be) 22 febr. 1722.
3. Marie Balhan, ged. Chênee (Be) 10 sept. 1724.
4. Pascal Balhan, ged. Chênee (Be) 22 mei 1729.
5. Anne Balhan, ged. Chênee (Be) 6 mei 1733.
6. Marguerite Joseph Balhan, ged. Chênee (Be) 17 aug. 1738.

IIc. Magriette Balhan, ged. Fléron (Be), † 8 maart 1676, tr. Fléron (Be) 24 juni 1632 Denis Anne, zn. van Denis Wailhourieu.
Uit dit huwelijk:
1. Denis Anne, ged. Fléron (Be) 21 nov. 1633, tr. Fléron (Be) 19 nov. 1658 Catherine Pakay.
2. Jean Anne, ged. Fléron (Be) 5 okt. 1635, tr. Fléron (Be) 29 nov. 1657 Jeanne Grosdenis.
3. Gilles Anne, ged. Fléron (Be) 10 febr. 1642.
4. Philippe Anne, ged. Fléron (Be) 1 mei 1644.
5. Andre Anne, ged. Fléron (Be) 24 maart 1645.
6. Jeanne Anne, ged. Fléron (Be) 23 juni 1649.

IId. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be), † ald. 4 okt. 1676, tr. Fléron (Be) omstr. 1636 Maroie de Magnée, † Fléron (Be) 10 aug. 1683, dr. van Servais.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Gilles, volgt IIIi.
2. Jehenne Balhan, ged. Fléron (Be) 8 maart 1637.
3. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 25 jan. 1639, tr. omstr. 1675 (Henri) Olivier de Saive, † 30 okt. 1702, zn. van Olivier.

IIIi. Jean Gilles Balhan, † Fléron (Be) 29 jan. 1695, tr. Fléron (Be) 6 febr. 1680 Laurette de Magnée, ged. Fléron (Be) 27 maart 1645, † ald. 1 febr. 1726, dr. van Lambert en Jeanne de Bolland.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Balhan, † Fléron (Be) 29 sept. 1697.
2. Gilles, volgt IVj.
3. Lambert Balhan, ged. Fléron (Be) 31 aug. 1682.
4. Pierre (Piron) Balhan, ged. Fléron (Be) 19 dec. 1686, † ald. 10 sept. 1697.
5. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 12 juli 1690.

IVj. Gilles Balhan, ged. Fléron (Be) 3 nov. 1680, † ald. 9 juli 1741, tr. Fléron (Be) 12 mei 1708 Petronille Truillet, geb. vóór 1692, † Fléron (Be) 20 sept. 1741.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 13 april 1709, † ald. 18 juni 1709.
2. Laurette Balhan, ged. Fléron (Be) 27 maart 1713, † ald. 23 april 1713.
3. Marguerite, volgt Vh.
4. Gilles Balhan, geb. omstr. 20 dec. 1718, † Fléron (Be) 22 jan. 1719.
5. Laurette Balhan, ged. Fléron (Be) 20 dec. 1718.
6. Jean, volgt Vi.

Vh. Marguerite Balhan, geb. Fléron (Be) 1 sept. 1715, † ald. 20 juni 1763, tr. Fléron (Be) 13 okt. 1737 Mathieu Soumagne, geb. Chênee (Be), † Fléron (Be) 26 jan. 1779.
Uit dit huwelijk:
Catherine Soumagne, ged. Fléron (Be) 17 sept. 1757, † ald. 19 nov. 1809.

Vi. Jean Balhan, ged. Fléron (Be) 4 april 1720, tr. Fléron (Be) 13 febr. 1748 Anne-Marie Pasteger, † Fléron (Be) 6 juni 1784.
Uit dit huwelijk:
1. Petronille Balhan, ged. Fléron (Be) 19 mei 1748.
2. Jacques, volgt VIg.
3. Denis Joseph, volgt VIh.
4. Jeanne Françoise Balhan, ged. Fléron (Be) 23 sept. 1757.
5. Gilles Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 13 nov. 1760.
6. Gilles Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 28 aug. 1762.

VIg. Jacques Balhan, ged. Fléron (Be) 1 april 1751, tr. Fléron (Be) 7 nov. 1780 Therese Grignard.
Uit dit huwelijk:
1. Anne-Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 17 sept. 1781.
2. Jean Etienne Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 12 april 1784.
3. Petronille Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 26 nov. 1786.
4. Anne Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 18 maart 1789.
5. Gilles Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 27 april 1792.

VIh. Denis Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 9 okt. 1754, tr. Fléron (Be) 16 nov. 1778 Anne Françoise Joris.
Uit dit huwelijk:
1. Jean François Balhan, ged. Fléron (Be) 25 okt. 1779.
2. Marie Françoise Balhan, ged. Fléron (Be) 21 aug. 1782.
3. Anne-Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 9 april 1786.
4. Denis Joseph Balhan, geb. Retinne (Be), ged. Fléron (Be) 1 jan. 1790, † Braunau (At) 7 dec. 1809.

IIe. Jeanne Balhan, ged. Fléron (Be), † ald. 10 aug. 1664, tr. Fléron (Be) 26 juli 1644 Louis Lambinon, † Fléron (Be) 28 sept. 1665, zn. van Jean Louis Lambinon de Fléron en Petronille...
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite Pirette Lambinon, ged. Fléron (Be) 10 juni 1646.
2. Jean Lambinon, ged. Fléron (Be) 1 febr. 1648.
3. Louis, volgt IIIj.

IIIj. Louis Lambinon, ged. Fléron (Be) 21 sept. 1649, tr. Fléron (Be) 4 febr. 1672 Anne de Magnée, dr. van Lambert en NN...
Uit dit huwelijk:
1. Jehenne Lambinon, ged. Fléron (Be) 27 nov. 1672, tr. Jupille (Be) 8 febr. 1698 Nicolas Doyen.
2. Lambert Lambinon, ged. Fléron (Be) 7 juli 1674, tr. Fléron (Be) 6 mei 1696 Marie de Labbeye, dr. van Andre Noel en Marie Choré Grailet.
3. Louis, volgt IVk.

IVk. Louis Lambinon, ged. Fléron (Be) 29 juni 1676, burgemeester van Fléron 1676, tr. Fléron (Be) 24 nov. 1699 Catherine de Labbeye, ged. Fléron (Be) 3 dec. 1678, † ald. 16 nov. 1753, dr. van Andre Noel en Marie Choré Grailet.
Uit dit huwelijk:
1. Catherine, volgt Vj.
2. Anne-Marie, volgt Vk.

Vj. Catherine Lambinon, ged. Fléron (Be) 27 mei 1705, † Romsee (Be) 1 nov. 1775, tr. Gabriel Balhan, ged. Chênee (Be) 13 mei 1704, † Romsee (Be) 11 april 1772, zn. van Gabriel Servais en Noelle Leclercq.
Uit dit huwelijk:
1. Noelle Balhan, ged. Fléron (Be) 20 dec. 1729.
2. Catherine Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 3 april 1732, tr. 1763 Francois Godefroid.
3. Marie Joseph, volgt VIi.
4. Elisabeth, volgt VIj.
5. Gabriel Joseph Balhan, ged. Olne (Be) 18 okt. 1741.
6. Marguerite, volgt VIk.
7. Henri Balhan, ged. Olne (Be) 20 dec. 1745.
8. Anne Joseph Balhan, ged. Olne (Be) 7 juni 1749.

VIi. Marie Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 9 febr. 1735, † Saint-Hadelin (Be) 3 mei 1795, tr. Froidheid (Be) 10 okt. 1762 Daniel Delcour, ged. Olne (Be) 13 juni 1736, † Soumagne (Be) 28 jan. 1786, zn. van Toussaint en Jeanne Dethier.
Uit dit huwelijk:
1. Toussaint Delcour, ged. Olne (Be) 10 april 1763.
2. Jeanne Delcour, ged. Olne (Be) 26 juni 1765.
3. Jeanne Delcour, ged. Olne (Be) 3 febr. 1769.
4. Daniel Delcour, ged. Olne (Be) 19 dec. 1771.
5. Marie Catherine Delcour, ged. Olne (Be) 5 febr. 1775.
6. Toussaint Delcour, ged. Olne (Be) 22 nov. 1778.

VIj. Elisabeth Balhan, ged. Olne (Be) 1 jan. 1740, † Faweux (Be) 13 mei 1757, tr. Froidheid (Be) 25 nov. 1756 Lambert Julemont, geb. Soumagne (Be).
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Julemont, geb. Faweux (Be) 13 mei 1757.

VIk. Marguerite Balhan, ged. Olne (Be) 20 okt. 1742, † Romsee (Be) 28 okt. 1809, tr. Romsee (Be) 9 febr. 1766 Jean Joseph Tison, geb. omstr. 1731, † Romsee (Be) 11 okt. 1817, zn. van Henri en Marguerite Debouny.
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite Tison, geb. Fléron (Be) 5 nov. 1766.
2. Gabriel Joseph Tison, geb. Fléron (Be) 29 maart 1768.
3. Henri Joseph Tison, geb. Fléron (Be) 1 febr. 1770.
4. Marie Tison, geb. Romsee (Be) 18 febr. 1771.
5. Henri Joseph Tison, geb. Romsee (Be) 10 aug. 1773.
6. Anne Joseph Tison, geb. Romsee (Be) 2 mei 1776.
7. Jean Joseph Tison, geb. Fléron (Be) 3 okt. 1778.
8. Mathieu Joseph Tison, geb. Fléron (Be) 16 nov. 1780, † Romsee (Be) 6 jan. 1796.

Vk. Anne-Marie Lambinon, geb. Fléron (Be) 10 juli 1725, † Hoteux (Be) 29 jan. 1781, tr. Fléron (Be) 21 sept. 1752 Lambert Balhan, ged. Chênee (Be) 17 maart 1725, zn. van Lambert en Gertrude Piette.
Uit dit huwelijk:
1. Lambert, volgt VI-l.
2. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 11 mei 1756, † Hoteux (Be) 19 okt. 1777.
3. Louis Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 10 jan. 1758.
4. Anne Marie Balhan, ged. Fléron (Be) 16 jan. 1760.
5. Noel Balhan, ged. Fléron (Be) 12 nov. 1762.
6. Laurent Balhan, ged. Fléron (Be) 22 april 1766.
7. Gertrude Balhan, ged. Fléron (Be) 14 maart 1771.

VI-l. Lambert Balhan, ged. Fléron (Be) 15 sept. 1754, † 1 sept. 1832, tr. Fléron (Be) 5 aug. 1783 Catherine Dolne, † 8 febr. 1826, dr. van Jean Noel en Petronille Lejeune.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Joseph, volgt VIIe.
2. Petronille Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 22 aug. 1785.
3. Catherine Balhan, ged. Fléron (Be) 4 febr. 1787.
4. Marie Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 19 nov. 1789.
5. Jean Lambert Balhan, ged. Fléron (Be) 2 juli 1792.
6. Gilles Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 17 dec. 1799.

VIIe. Anne Joseph Balhan, ged. Fléron (Be) 17 mei 1784, tr. 13 febr. 1811 Pierre Joseph Truillet, geb. Beyne-Heusay (Be) 18 april 1786, † 9 juni 1820, zn. van Pierre Henri en Marie Josephe Depireux.
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Truillet.
2. Lambert Truillet.
3. Marie Elisabeth Truillet.
4. Pierre Joseph Truillet.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)