Jean Jacques Balhan, steenhouwer in België en Nederland

Jean Jacques Balhan, geboren in Sprimont (Be) op 28-07-1833 was steenhouwer van beroep. Hij oefende zijn vak niet alleen in België uit, maar ging zijn geluk ook beproeven in Nederland. In 1887, maar waarschijnlijk al eerder, vertrok hij met zijn vrouw Leontine Rosten naar Amsterdam en heeft aldus aan de wieg gestaan van de Nederlandse tak van het geslacht Balhan.
In Amsterdam werkte Jean Jacques, zijn zonen en kleinzonen, als steenhouwers aan verschillende bouwwerken, bruggen en standbeelden in Amsterdam. Zij werkten vaak in opdracht van beeldhouwers en hebben aldus de voorbereidende werkzaamheden verricht voor o.a. het vroegere Muiderpoortstation, de standbeelden ter rechter- en linkerzijde van het restaurant van Artis, de sokkels en stenen ornamenten van de Blauwbrug, Hoge Sluis en Nieuwe Amstelbrug en het standbeeld van locomotief de Arend bij het vroegere Weesperpoortstation..

De steenhouwers werden ook ingeschakeld bij de restauratie van oude monumenten en panden, zoals bij het stadhuis van Bolsward, waar op 16 juli 1884 door A. Balhan, steenhouwer uit Amsterdam met de herstelwerkzaamheden van de beelden uit de 17e eeuw werd begonnen [bron: 68e verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1895-1896, uitgebracht in de Algemeene vergadering van den 5 october 1896, blz. 8. Zie ook Monumenten in Nederland. Ronald Stenvert en Chris Kolman. Flevoland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2006.]


Tak X-1:
Genealogie Jean Jacques Balhan (1833-1907)

Jean Armand Balhan (ca 1900)

Jean Armand Balhan en Francisca Helena de Geest (1947)

Jacqueline Balhan (2010?)

Olga Desiree Balhan (2010?)

Johanna Elisabeth Balhan (2009?)

Margaretha Balhan (1955)

Reunie Balhan/Batavier in Doesburg (1974), georganiseerd door Armand Batavier

Jozef Alexander Balhan (ca 1930)

Jean Armand Balhan (ca 1955)

Irma Balhan (ca 1990)

Rene Balhan (ca 1954)

Ronald Balhan en Elisabeth Johanna Verflieren (2008)

Erna Balhan en Wilhelmus Boud (1983)

Anita Balhan en Dirk Wilhelmus Theodorus Boud (1983)

Ina Balhan (ca. 1955)

Rosalie Francoise Marie Leontine Balhan (ca. 1990)

Parenteel van Jean Jacques Balhan

I. Jean Jacques Balhan, geb. Sprimont (Be) 28 juli 1833, steenhouwer, † Sprimont (Be) 23 maart 1907, zn. van Henri Malachie Joseph en Marie Josephe Noirfalise, tr. Sprimont (Be) 5 maart 1859 Marie Josephine Leontine Rostenne, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 5 aug. 1840, † Liège (Be) vóór 1 febr. 1915, dr. van Alexandre Joseph en Melanie Françoise Ledoux.
Uit dit huwelijk:
1. NN Balhan, levenloze zoon, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 30 maart 1859.
2. Marie Mathilde, volgt IIa.
3. Joseph Alexandre Balhan, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 3 okt. 1861, † ald. 4 okt. 1861.
4. Alexandre Joseph Balhan, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 6 jan. 1863, steenhouwer, tr. Amsterdam 6 juli 1893 Wilhelmina Leontine Marie Lalieu, geb. Liège (Be) 13 febr. 1867, dr. van Jean Hubert en Anna Marie Leers.
5. Jean Armand, volgt IIb.
6. Joseph Alexander Balhan, geb. Sprimont (Be) 3 nov. 1865, steenhouwer, † Groningen.
7. Armantine Josephine Balhan, ged. Zaltbommel 23 nov. 1867, † ald. 1 jan. 1868.
8. Armentine Balhan, ged. Zaltbommel 22 sept. 1869, † Rotterdam 23 nov. 1871.
9. Pierre Joseph Balhan, geb. Rotterdam 10 okt. 1872, † ald. 31 okt. 1872.
10. Emile Joseph, volgt IIc.

IIa. Marie Mathilde Balhan, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 28 maart 1860, † Leiden 5 april 1914, tr. Amsterdam 30 nov. 1887 Prosper Felix Joseph Soupart, geb. Vierset Barse (Be) 30 juli 1862, steenhouwer, zn. van Adolphe Joseph en Marie Josephine Decroupette.
Uit dit huwelijk:
1. Jules Alexandre Joseph Soupart, geb. Amsterdam 5 juni 1887.
2. Jacques Joseph Adolphe Soupart, geb. Weesp 16 sept. 1888, † Leiden 26 juli 1928.
3. Leon Adolphe Joseph Soupart, geb. Amsterdam 30 nov. 1889, † ald. 25 dec. 1892.
4. Alexandre Silvain Felix Soupart, geb. Amsterdam 8 dec. 1892, † Delft 15 juli 1893.
5. Marie Josephine Leontine Soupart, geb. Leiden 14 april 1896, kloosterlinge.

IIb. Jean Armand Balhan, geb. Sprimont (Be) 23 okt. 1864, steenhouwer, † Amsterdam 1 febr. 1915, tr. Gorinchem 3 maart 1892 Statiena Staal, geb. Garmerwolde 31 maart 1872, schoonmaakster, † Bussum 28 aug. 1956, begr. Amsterdam 1 sept. 1956, dr. van Wirtje Staas en Margaretha Gras.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques, volgt IIIa.
2. Margaretha, volgt IIIb.
3. Leontine Balhan, geb. Schellingwoude 1895, † Heusden 1 okt. 1895.
4. Leontine Balhan, geb. Amsterdam 24 dec. 1897, handelreizigster, † Blaricum 31 aug. 1975, gecrem. Utrecht 5 sept. 1975, tr. Amsterdam 15 juli 1925 Antonius Wilhelmus Jacobs, geb. Amsterdam 27 sept. 1897, handelsreiziger, † Naarden 17 jan. 1944, zn. van Antonius Wilhelmus en Johanna Maria Sluijter.
5. Wilhelmina, volgt IIIc.
6. Jozef Alexander, volgt IIId.
7. Ida Mathilda, volgt IIIe.

IIIa. Jacques Balhan, geb. ’s Gravenzande 13 juni 1892, steenhouwer, † ’s Gravenhage 31 maart 1981, tr. Amsterdam 1 dec. 1915 Elisabeth (Johanna?) Brandenburg, geb. Amsterdam 18 maart 1890, † ’s Gravenhage 16 febr. 1980, gecrem. Loosduinen 20 febr. 1980, dr. van Eeltje en Elisabeth Reitsma.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Armand, volgt IVa.
2. Elisabeth, volgt IVb.
3. Statina, volgt IVc.
4. Cor Balhan, geb. Amsterdam 15 juli 1920, † ald. 4 jan. 1921.
5. Jacques, volgt IVd.

IVa. Jean Armand Balhan, geb. Amsterdam 16 maart 1916, arts, † ’s Gravenhage 21 maart 1992, tr. ’s Gravenhage 30 juli 1947 Francisca Helena de Geest, geb. Balik-Papan (Id) 19 jan. 1918, arts, † 9 mei 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, volgt Va.
2. Francisca Helena Balhan, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1951, psychotherapeute.
3. Jacqueline Nicolette, volgt Vb.
4. Olga Desiree, volgt Vc.

Va. Johanna Elisabeth Balhan, geb. ’s Gravenhage 20 okt. 1948, redacteur, tr. Leiderdorp 23 aug. 1971 Paulus Pacificus Willibrordus Maria Dirkse, geb. 16 juni 1946, conservator, ambtenaar WVC, † Utrecht 14 jan. 1998.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Dirkse, geb. 23 mei 1974.
2. Jens Dirkse, geb. 14 sept. 1978.
3. Thomas Lasse Dirkse, geb. 18 juli 1990.

Vb. Jacqueline Nicolette Balhan, geb. ’s Gravenhage 2 maart 1954, doktersassistente, tr. 25 sept. 1987 (echtsch. ingeschr. Leiden 6 dec. 2004) Arno J. Hartel, geb. 29 juni 1952, studie chemie (automatisering).
Uit dit huwelijk:
1. Mark Nico Hartel, geb. Leiden 27 mei 1989.
2. Linda Hartel, geb. Leiden 18 dec. 1992.

Vc. Olga Desiree Balhan, geb. ’s Gravenhage 17 febr. 1958, doktersassistente, tr. 30 mei 1979 Hans van Knotsenburg, geb. 31 dec. 1955, systeembeheerder.
Uit dit huwelijk:
1. Debbie van Knotsenburg, geb. 14 mei 1984.
2. Daisy van Knotsenburg, geb. 21 april 1986.

IVb. Elisabeth Balhan, geb. Amsterdam 22 juni 1917, lerares wiskunde, tr. ’s Gravenhage 16 sept. 1942 Christianus G. Schoonhoven, leraar wiskunde, † ’s Gravenhage 16 mei 1998.
Uit dit huwelijk:
1. Nora Schoonhoven, geb. ’s Gravenhage 29 nov. 1945, † ald. 28 febr. 1946.
2. Garrelt Christiaan Schoonhoven, geb. ’s Gravenhage 3 okt. 1947.
3. Elisabeth Suzanna Nora Schoonhoven, geb. ’s Gravenhage 24 jan. 1949.

IVc. Statina Balhan, geb. Amsterdam 2 jan. 1919, † Heilo 11 aug. 1995, tr. ’s Gravenhage 20 mei 1953 Hans van der Vliet, geb. 8 nov. 1926, 1e stuurman.
Uit dit huwelijk:
1. Jacqueline van der Vliet, geb. Bussum 12 sept. 1956, tr. Hans Feenstra.
2. Caroline van der Vliet, geb. ’s Gravenhage 12 juni 1958, † 1974.

IVd. Jacques Balhan, geb. Amsterdam 19 dec. 1921, leraar, tr. ’s Gravenhage 2 okt. 1946 Elisabeth Johanna Kreukniet, geb. Zutphen 7 mei 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, volgt Vd.
2. Jacques, volgt Ve.

Vd. Johanna Elisabeth Balhan, geb. Ede 27 mei 1948, actrice, danseres, tr. Eddie Engels.
Uit dit huwelijk:
Bente Marie Engels, geb. Amsterdam 4 nov. 1983.

Ve. Jacques Balhan, geb. Ede 22 jan. 1952, leraar.
Uit zijn relatie met Cecile A.M. van de Zand, geb. 8 juli 1952, therapeute:
1. Jesse Jasper van de Zand, geb. 24 okt. 1981.
2. Mischa Mathijs van de Zand, geb. 8 april 1986.

IIIb. Margaretha Balhan, geb. Heusden 31 dec. 1893, † Maurik 6 okt. 1969, gecrem. Dieren 10 okt. 1969, tr. Amsterdam 14 jan. 1920 Christianus Hendricus Ludovicus Deckers, geb. Amsterdam 27 aug. 1883, sigarenmaker, † Amsterdam 19 aug. 1967, zn. van Christianus Machiel en Klara Woutera Hermina Passink.
Uit dit huwelijk:
Arnold Christiaan Deckers, geb. Amsterdam 27 okt. 1922, vertegenwoordiger onontw. geb., tr. Wilhelmina Elisabeth Drees, geb. Amsterdam 20 mei 1924, pianolerares, † Tiel 27 april 2002, begr. Varik 2 mei 2002.

IIIc. Wilhelmina Balhan, geb. Heemstede 5 jan. 1901, † Amsterdam 6 juni 1934, tr. Amsterdam 30 juli 1919 Maurice Batavier, geb. Amsterdam 2 mei 1895, diamantzager, † Beth Haemek (Il) 2 febr. 1971, zn. van Jacob Emanuel en Frederika Konijn.
Uit dit huwelijk:
1. Armand Batavier, geb. Amsterdam 9 dec. 1919, bouwkundig tekenaar, † Doesburg 25 sept. 2000, tr. Wanda Wysograd, geb. Polen.
2. Jacques Batavier, geb. Amsterdam 7 maart 1925, monteur, † Nieuw Guinea omstr. febr. 1957, tr. J.M. Belgers.
3. Benjamin Batavier, geb. Amsterdam 2 dec. 1926, verkoopleider, † Doesburg 2 juni 2002, gecrem. Dieren 7 juni 2002, tr. Rotterdam 2 juli 1953 Frederika Geertruida Kluwen, geb. Rotterdam 10 nov. 1927.
4. Statina Frederika Batavier, geb. Amsterdam 31 mei 1933, tr. (echtsch. ingeschr. 1970) G. Kochane.

IIId. Jozef Alexander Balhan, geb. Amsterdam 6 nov. 1903, bouwkundig opzichter, steenhouwer, † Amsterdam 15 juni 1982, tr. Amsterdam 5 juli 1928 Jacoba Staal, geb. Amsterdam 23 febr. 1905, † ald. 29 mei 1992, dr. van Stado en Ida van Loon en gesch. echtg. van Dirk Cornelis Mioch.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Balhan, geb. Amsterdam 2 dec. 1928, kleuteronderwijzeres, † Amsterdam 9 maart 2003, tr. Amsterdam 3 dec. 1987 (echtsch. ingeschr. ald. 29 juli 1993) Abdilbast Ewied Hassan Al Taiy, geb. Bagdad (Iq) 1 juli 1955, verkeersleider.
2. Jean Armand, volgt IVe.
3. Rene, volgt IVf.
4. Ina, volgt IVg.

IVe. Jean Armand Balhan, geb. Amsterdam 9 jan. 1931, econoom bouwkundige, † Emmen 24 nov. 1966, tr. Amsterdam 13 dec. 1952 Jacoba van de Garskamp, geb. Amsterdam 29 juli 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin Balhan, geb. Amsterdam 16 jan. 1954, servicemonteur.
2. Irma, volgt Vf.

Vf. Irma Balhan, geb. Amsterdam 16 jan. 1954, verpleegster, tr. Emmen 3 juni 1976 Piet ter Horst, geb. Emmen 25 juni 1950, onderwijzer, zn. van Gerrit Jan en Elisabeth Hilligje Fokkink.
Uit dit huwelijk:
1. Annemiek ter Horst, geb. Deventer 7 nov. 1977.
2. Jeroen ter Horst, geb. Deventer 20 okt. 1981.

IVf. Rene Balhan, geb. Amsterdam 28 maart 1933, technisch tekenaar, tr. Amsterdam 27 okt. 1958 Geertruida Buis, geb. Amsterdam 26 okt. 1940, bejaardenhulp, dr. van Cornelis en Geertruida Johanna Logger.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald, volgt Vg.
2. Erna, volgt Vh.
3. Anita, volgt Vi.

Vg. Ronald Balhan, geb. Amsterdam 17 dec. 1958, technisch auteur 1985-2001, desk top publisher 2002, ICT coordinator 2003-2005, webprogrammeur 2005-, tr. Amsterdam 19 dec. 1984 Elisabeth Johanna Verflieren, geb. Amsterdam 17 sept. 1963, verkoopster, dr. van Nelis en Elisabeth Johanna Reesen. [Almere 1988-]
Uit dit huwelijk:
1. Wendy Balhan, geb. Amsterdam 4 april 1985.
2. Linsey Balhan, geb. Naarden 1 aug. 1988.

Vh. Erna Balhan, geb. Amsterdam 20 maart 1961, radiotherapeutisch laborante, tr. Amsterdam 10 juni 1983 Wilhelmus Boud, geb. Amsterdam 5 dec. 1958, onderhoudsmonteur, zn. van Dick en Maria Josephina Wolke.
Uit dit huwelijk:
1. Samantha Boud, geb. Almere 1 febr. 1993.
2. Remco Boud, geb. Almere 29 okt. 1995.
3. Danilo Boud, geb. Almere 29 aug. 1997.

Vi. Anita Balhan, geb. Amsterdam 30 dec. 1962, boekhoudkundig medewerkster, tr. Amsterdam 25 febr. 1983 Dirk Wilhelmus Theodorus Boud, geb. Amsterdam 21 okt. 1955, installateur telecommunicatie, zn. van Dick en Maria Josephina Wolke.
Uit dit huwelijk:
Jeffrey Boud, geb. Amsterdam 25 aug. 1984.

IVg. Ina Balhan, geb. Amsterdam 15 juni 1934, † ald. 9 jan. 2010, gecrem. Zaandam 14 jan. 2010, tr. Amsterdam 24 sept. 1955 Wijcher Hendrik Marten de Vries, geb. Amsterdam 15 mei 1924, loodgieter, † Amsterdam 9 okt. 2005, gecrem. Zaandam 14 okt. 2005.
Uit dit huwelijk:
1. Marten de Vries, geb. Amsterdam 5 maart 1958.
2. Alexander de Vries, geb. Amsterdam 7 aug. 1959.

IIIe. Ida Mathilda Balhan, geb. Amsterdam 20 febr. 1909, † Naarden 26 nov. 1981, tr. Amsterdam 26 mei 1932 Hendricus Johannes Kroese, geb. Amsterdam 2 febr. 1907, commissionair in effecten, † Bussum 5 dec. 1981, zn. van Hendricus Johannes en Wilhelmina Catharina Elisabeth Duller.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Kroese, geb. Amsterdam 7 mei 1933, lerares Frans, tr. Naarden 7 mei 1960 Herman Nicolaas Nusmeier, geb. Kampen 1 dec. 1933, ged. Zwolle, eigenaar detailhandel (drogisterij Poortenaar), zn. van Frederik Bernhard Willem en Maria Spaans.
2. Wilhelmina Kroese, geb. Naarden 17 april 1937, tr. Naarden 5 maart 1960 Leonard Johan Lienard Everts, geb. Arnhem 30 nov. 1935, zn. van Leonard Johan Lienard en Anna Margaretha van der Zwiep.

IIc. Emile Joseph Balhan, geb. Chanxhe-Sprimont (Be) 28 mei 1879, steenhouwer, † Uccle (Be) 24 maart 1925, tr. Roosendaal 8 okt. 1907 Seraphina Goossens, geb. Amsterdam 23 april 1877, † Vught 27 maart 1972, dr. van Levinus en Maria Groothuis.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques Felix Frans Marie, volgt IIIf.
2. Rosalie Francoise Marie Leont., volgt IIIg.
3. Marguerite Helene Pauline, volgt IIIh.

IIIf. Jacques Felix Frans Marie Balhan, geb. Nispen 8 nov. 1908, constructiewerker, ober, † Antwerpen (Be) 8 jan. 1949, tr. Breda 25 april 1935 Regina Maria Geertruida Ooms, geb. Tilburg 31 jan. 1910, † Antwerpen (Be) 9 maart 1991, dr. van Franciscus en Constance Broeckx.
Uit dit huwelijk:

IVh. Constance Seraphina Regina M. Balhan, geb. Teteringen 26 juni 1935, naaister, tr. Antwerpen (Be) 13 febr. 1960 (echtsch. ingeschr. 22 mei 1964) Pierre Etienne de Langhe, geb. Wilrijk (Be) 7 april 1935.
Uit dit huwelijk:
Regina Aug. Raoul Jacqueline de Langhe, geb. Antwerpen (Be) 11 juli 1960, verpleegster, tr. Antwerpen (Be) 10 maart 1984 Marc de Kock.

IIIg. Rosalie Francoise Marie Leont. Balhan, geb. Forest (Be) 9 april 1910, † Vught 14 april 2000, tr. Teteringen 15 nov. 1934 Maarten van Asperen, geb. Breda 12 juni 1909, adjudant Rijkspolitie, † vóór 14 april 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Emile Marie Jacques van Asperen, geb. Vught 5 sept. 1939.
2. Maarten Cornelis van Asperen, geb. Vught 18 aug. 1946, † vóór 14 april 2000.

IIIh. Marguerite Helene Pauline Balhan, geb. Forest (Be) 29 nov. 1912, † Rijen 20 sept. 1987, gecrem. Breda 24 sept. 1987, tr. Teteringen 31 aug. 1934 Adrianus Holdermans, geb. 31 jan. 1907, adjudant Rijkspolitie.
Uit dit huwelijk:
1. Seraphina Regina Petronella A. Holdermans, geb. Etten 29 dec. 1935.
2. Petronella Regina Pauline M. Holdermans, geb. Etten 19 nov. 1938.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)