Slachtoffers van de Holocaust

De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is een van de donkerste perioden uit de Nederlandse geschiedenis, waarbij ongeveer zo'n zes miljoen mensen, voornamelijk Joden en Roma's zijn omgekomen. Ik wilde altijd al een genealogische beschrijving maken waarbij mijn onderzoeks resultaten tegen de gebeurtenissen uit die tijd konden worden gelegd. Ik wilde echter ook, om de lezer de omvang van het leed nog meer te laten ervaren, dat bij voorkeur voor slechts een beperkt aantal geslachten doen. Dat was voor de geslachten Balhan en Verflieren onmogelijk, aangezien beide geslachten geen Joodse voorouders kennen.
Ter illustratie gebruik ik daarom de resultaten van mijn onderzoeken naar de nakomelingen van de voorvaders van twee aparte geslachten, die van Batavier en die van Werkendam.

Beide geslachten hebben aangetrouwde relaties met de hier gepresenteerde overzichten van de geslachten Balhan en Verflieren en kenmerken zich door het feit dat meer dan 80% van de personen die ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leefden op een of andere wijze slachtoffer zijn geworden van de Duitse bezetter.

Koppeling tussen beide geslachten bestaat via Juda Suesan, geboren in 1866 als zoon van Simon Suesan en Alida Sarluij. Juda trouwt tweemaal, eerst met Vrouwtje Berclou, waarvan hij een dochter Alida krijgt. Alida trouwt met Joseph Werkendam, zoon van Machiel Werkendam en Esther Wessel. Juda trouwt voor de tweede maal met Naatje Batavier, dochter uit het eerste huwelijk van Mozes Batavier met Rebekka Wijnman.

Totdat de beschrijving een definitieve vorm heeft gekregen, kunt u contact met mij opnemen als u meer wilt weten over een van deze nageslachten.

Privacy mededeling

Deze beschrijving wordt uitsluitend geplaatst ter illustratie van het genealogisch onderzoek dat ik naar de geslachten Batavier en Werkendam doe en is puur informatief bedoeld. Het is niet mijn bedoeling u op enigerlei wijze met dit artikel te kwetsen, een oordeel te vellen over het gebeurde of anderszins.
Als u wijziging of verwijdering van (een deel van) dit artikel wenst laat het me dan, met opgave van uw naam en reden, via het contactformulier weten, zodat ik passende maatregelen kan nemen om aan uw verzoek te voldoen.

Nakomelingen van Hijman Chaim Isaac Tsilas

Hijman Chaim Isaac Tsilas Batavier werd in 1762 in Amsterdam geboren en trouwde met Aaltje Edil Levie Fortuijn. Uit dit huwelijk is een nageslacht Batavier ontsproten, waarvan Maurits Batavier, geboren Amsterdam 2-5-1895 trouwde met Wilhelmina Balhan, de twee jaar oudere zus van mijn grootvader Jozef Alexander Balhan.
Aangenomen wordt dat Hijman de naam Batavier aan zijn achternaam heeft toegevoegd toen hij omstreeks 1811 met zijn vier zonen (Jacob, Emanuel, Isaac, Levie) en dochter (Judith) te Amsterdam in de Batavierstraat 38 woonde.
Op dit moment heb ik 462 directe en aangetrouwde nakomelingen in kaart gebracht. Van de ongeveer 150 personen die ten tijde van het uitbreken van de oorlog, in voornamelijk Amsterdam woonden, heeft, op vijf na, niemand de oorlog overleefd.

Nakomelingen van Moses Pelser

Moses Pelser is omstreeks 1730 geboren. Zijn zoon, Isaac Mozes Pelser Werkendam, die in 1759 werd geboren trouwt met Duifje David Cohen. Uit hun huwelijk is het nageslacht Werkendam ontstaan waarvan Simon Werkendam, geboren te Amsterdam op 12-4-1904 en overleden te Mauthausen 3-7-1942, de eerste echtgenoot was van Lena Francina Brouwer, de grootmoeder van mijn echtgenote.
Onderzoek heeft tot nu toe 840 directe en aangetrouwde nakomelingen van Mozes Pelser opgeleverd, van wie er 332, bewust en onbewust, de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 hebben meegemaakt. Meer dan 80%, ongeveer 275 van hen, heeft het einde van de oorlog echter niet gehaald en kwamen om in een van de concentratie- en vernietigingskampen.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)