Voorwoord

De basis van dit genealogisch overzicht werd eerst gevormd in 1972, toen de resultaten van eerdere onderzoeken naar een familie BALHAN, verricht door de heer Maarten van Asperen, werden afgerond. Deze gegevens toonden aan dat het hier om een van oorsprong Waalse familie zou gaan, maar gingen niet verder terug dan halverwege de 19e eeuw (Jean Jacques Balhan, geb. Sprimont, 28-7-1833). Verdergaand onderzoek is destijds om verschillende redenen afgebroken. Daarnaast gingen in de naaste familie verhalen de ronde, dat onze voorouders eerst Leclou zouden hebben geheten, van adel zouden zijn geweest en een familiewapen hadden. Bovendien zouden zij vanuit Wallonië berooid naar Nederland zijn gekomen en hun geld ofwel verloren hebben aan de hanengevechten, danwel aan de kerk hebben geschonken.

Van deze verhalen bestonden echter geen concrete bewijzen en na bestudering van de verzamelde gegevens heb ik begin 1991 onderzoek hervat met als doel alle informatie te verwerken tot een genealogische publicatie.

Eerste naspeuringen in het rijksarchief van Luik hebben in beginsel geleid tot de naamreeks tot de stamvader (Jean Bastin dit Balhan) van dit geslacht. Vervolgens heeft het onderzoek zich via verschillende andere bronnen uitgebreid en is het hier beschreven resultaat ontstaan. Ik heb nimmer kunnen vermoeden, dat deze beschrijving van zo’n omvang zou kunnen zijn, als hetgeen ik thans aan u presenteer. Het verschijnen van deze uitgave betekent echter niet dat het onderzoek hiermee beeïndigd is. Het zal immer aanvullingen behoeven, danwel aan wijzigingen onderhevig blijven.

Een woord van dank

Dank gaat uit naar al diegenen die mij, op welke wijze dan ook, in het onderzoek naar de hier gepresenteerde geslachten hebben gesteund, danwel daaraan, met voor mij immer belangrijke informatie, hebben bijgedragen.
Ik noem Maarten van Asperen, voor het verstrekken van de allereerste gegevens. Pater P. Guérin, als schrijver van de vele artikelen van de CHF. Madame G. Renkin-Collard, secretaresse van de CHF, voor het toezenden van deze artikelen en andere nuttige informatie.

Maar mijn bijzondere dank gaat uit naar Ellen, mijn echtgenote, en naar Wendy en Linsey, mijn dochters, die mij, met hun eindeloze geduld, alle tijd en middelen hebben gegeven, waardoor ik dit onderzoek ook met veel plezier heb kunnen doen.


Ronald Balhan


Toen ik al enige tijd bezig was met genealogisch onderzoek naar het geslacht Balhan en besloot daarvoor mijn onderzoeksresultaten te publiceren, vond ik het niet meer dan logisch om ook, zij het pas in 1998, onderzoek te starten naar de voorouders van mijn echtgenote, genaamd Verflieren.
Voor zover mij bekend, een en ander ook geverifieerd in de daarvoor beschikbare bronnen, was nog nimmer onderzoek naar deze geslachten gepleegd. Wel waren verscheidene gegevens voor handen van een geslacht Van Vlierden, maar om tussen deze beide geslachten al enige samenhang te zien, leek mij een ietwat te voorbarige conclusie. Onderzoek hiernaar moest dit dan maar bevestigen.
Daarnaast was in de naaste familie ook nauwelijks iets bekend van voorouders. Gegevens gingen over het algemeen niet verder terug dan twee generaties, hetgeen voor mij extra aanleiding was, geheel niet gehinderd door onjuiste of onvolledige gegevens, onderzoek te starten.

Naast de door mij geraadpleegde officiële (archief)stukken is in dit genealogisch overzicht ook veel achtergrondinformatie verwerkt uit Franstalige publicaties van "Le Cercle Historique de Fléron" (CHF). Deze historische genealogische kring doet zelf veel onderzoek in de archieven van Luik en omgeving en legt resultaten van haar speurtochten naar Waalse families en hun leefomstandigheden in de provincie Luik, jaarlijks vast in bedoelde publicaties.

Omdat in deze publicaties veelal aparte bronvermeldingen zijn opgenomen, wordt in dit overzicht, daar waar dit van toepassing is, slechts volstaan met een algemene verwijzing naar deze publicaties. In de lijst van bronvermeldingen zijn vervolgens gedetailleerde gegevens van de gebruikte publicaties vermeld.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)