Bronnen

Naast het 'echte werk' in verschillende archieven heb ik bij het uitwerken van de hier gepresenteerde genealogische publicaties ook ander bronnen gebruikt.
Een groot deel van de informatie van het geslacht Balhan op deze website is bijvoorbeeld ontleend aan publicaties van "Le Cercle Historique de Fléron" (CHF). De CHF is een historische genealogische vereniging, die zelf veel onderzoek doet in de archieven van Luik en omgeving en de resultaten van haar speurtochten naar Waalse families en hun leefomstandigheden in de provincie Luik ieder kwartaal vastlegt in haar publicaties.

Daarnaast heb ik verschillende boeken en internet sites geraadpleegd voor het verkrijgen van allerlei achtergrond informatie.

Alle door mij gebruikte bronnen zijn in de verschillende hoofdstukken onder deze rubriek samengevat.

Stapel oude archiefstukken


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)