Literatuurlijst

Deze literatuuropgave geeft per rubriek een lijst van geraadpleegde bronnen. Voor een overzicht van literatuur, die met genealogie in haar algemeenheid heeft te maken, en die bij het uitvoeren van dit onderzoek onmisbare hulpmiddelen zijn gebleken, verwijs ik naar de bibliografiën, die veelal in de geraadpleegde bronnen zijn opgenomen.
Algemene literatuur met betrekking tot genealogisch onderzoek, alsmede verschillende repertoria zijn in de meeste openbare bibliotheken en studiezalen van de archieven te raadplegen.


Verklaring van familienamen

Dr. Frans deBrabandere
Verklarend Woordenboek van de familienamen (in België en Noord Frankrijk)
Brussel 1993, deel A - K, blz. 96

Raadpleging van dit boek geeft een aantal varianten op de naam Balhan, te weten Balan, Baland, Balant, Balanck, Ballan, Balland, Ballant, Beland, Belant, Belang, Belaen en Balhant. Bovendien wordt verklaard dat Balan(t) een voornaam is uit de ridderliteratuur, waarbij de grafieën met -nck en -ng weergave zijn van de Vlaamse uitspraak van de Franse nasale klinker, en dat Balland een plaatsnaam is in het land van Ingelmunster, Meulebeke en Rumbeke (België, West-Vlaanderen).

Dr. Frans deBrabandere
Verklarend Woordenboek van de familienamen (in België en Noord Frankrijk)
Brussel 1993, deel L - Z, blz. ??

Volgens dit boek is de naam Verflieren ......

Jules Herbillon, Jean Germain
Dictionnaire des noms de famille en Belgique Romane et dans les régions limitrophes
Bruxelles, 1996, blz. 98

Dit boek geeft dezelfde varianten voor de naam Balhan als "Het Verklarend Woordenboek van de familienamen (in België en Noord Frankrijk), maar verklaart dat de naam Balan als een bijnaam werd gebruikt, en het onvoltooid deelwoord is van het oud Franse werkwoord baler.

Ettienne Arnaud
Répertoire de Généalogies Françaises Imprimées
Berger Levrault, 1978, Tome 1, A-F, blz. 146

Verwijst bij de naam Balhan naar het Franse departement Champagne, waarin ook Reims gelegen is.

R. Baland
A propos d’un vieux patronyme ...; Baland
L’Intermédiaire des Généalogistes 1984
uitgave 39, blz. 241 - 248

P.J. Meertens, H. Buitenhuis, E.N. Palmboom
Nederlands Repertorium van Familienamen
P.J. Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Assen, Van Gorcum / Zutphen, De Walburg Pers, 1963-1988.
Delen I-XIV.

Félix-Victor GOETHALS
Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique
1849, Bruxelles
Bibliothèque Générale des Sciences Humaines, Louvain-la-Neu
DE GAVRE pp. 203-240, 303-308, 320-321 (et autres), HOUFFALISE p. 76


Linguistuik

David Crystal
An encyclopedic Dictionary of language and linguistics
Penguin Books, London, 1994, p. 276

Occitaans is een Romaanse streektaal, dat in grote delen van Zuid-Frankrijk (en een deel van Noord-Italië) wordt gesproken. Occitaans kent verschillende dialecten en met name het klassiek Provençal, dat sinds de 11e eeuw door veel middeleeuwse troubadours werd gesproken, werd pas vanaf de 14e eeuw een standaard taal in Frankrijk, hoofdzakelijk ten oosten van de Rhône.


Symboliek

Hans Biedermann
Prisma van de symbolen: historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard,
Utrecht 1991, Het Spectrum, 1e druk


Numismatiek

Michael Mitchiner
Oriental Coins, The world of the Islam
Hawkins Publications, London 1977, page 193


Lokale historie

Ds. Galand
Histoire de Fléron; Abrégé de l’histoire de Fléron, Terre Liégoise et Terre d’Empire
Cercle Archeo-Historique des Cantons de Fléron et de Grivegnée, Avril 1974

P. Baar
Histoire du ban et de la commune de Sprimont

Maarten Schepens et al
Indische Buurt: van Seeburgh tot Zeeburg
Wijkopbouworgaan Indische Buurt
Amsterdam, 1990

Pierre Willemart
Het Visioen Jeruzalem
Kruistochten en Jihad (1096/1189), de eeuwige strijd tussen christenen en moslims
Baarn, Tirion, 1992

Anthony Bridge
De Kruistochten
Overzicht van twee eeuwen verbitterde strijd om de heilige plaatsen.
Utrecht, Veen Uitgevers, 1981


Topografie

Guido Fonteyn
ANWB Reisgids voor Ardennen en Luxemburg
ANWB Den Haag, 1992

Frans T. Stoks
Dominicus Reeks, Ardennen / Luxemburg
J.H. Gottmer, Haarlem, eerste druk 1995

Julien van Remoortere
Ippa’s Gids van het ongewone in België
(250 bezienswaardigheden die allen iets ongewoons hebben)
Lannoo NV, Tielt, Juni 1993, 3e druk, blz. 208

Carol Brockhoff
Balhannah
Lutheran Publishing House, Adelaide, South Autralia, 1989, blz. 6...8


Heraldiek

J.B. Rietstap
Armorial General, Deuxième Édition, Tome II, L...Z
Gouda, G.B. van Goor & Zonen 1887, blz. 1190

d’arg. à la barre d’azur, ch. en haut d’un soleil d’or et en bas d’un croiss. figuré cont. d’arg., posé dans le sens de la barre; celle-ci côtoyée de neuf bill. de gu. en chef 2 et 2 et en p. 3 et 2; le tout acc. au canton dextre du chef d’un cor-de-chasse de gu. et d’un levrier courant de sa. accostés.

J. van den Berg en M. Bouhon
Armorial Liégeois
(Collection de blasons inédits de familles bourgeoises et patriciennes du pays de Liège)
Liége 1882, blz. 250

H. Hans
Histoire de la paroisse de Soumagne
Dison-Verviers 1958, p. 87, n° 117

d’arg. à la barre d’az., chargée en chef d’un soleil d’or et en pointe d’un croissant figuré et contourné d’arg., acc. à dextre et à sen. de quattre billettes de gu., posées dans le sens de la barre et rangées 1, 2 et 1, et à dextre du chef d’un chien courant au naturel, tenant dans sa geule un huchet d’or.

Frédéric Lyna
Catalogue des Manuscrits de la Bibliothéque Royale de Belgique, Tome XII, Héraldique-Armoriaux
Bruxelles 1936, Balhan nr. 7589

Theo Smeets
Recueil d’épitaphes et d’armoiries du pays de Liège 1901-1923 (244 bladen)
(Ces épitaphes ont été copiées principalement dans les localités suivantes:
f 77, 96 Soumagne, f 88 Fléron-Beyne, f 129 Sprimont.
Épitaphes et armoiries fort bien dessinées des familles suivantes: Balhan, Colson, Fassotte)

Luc Deurloo en Paul Janssens
Wapenboeken van de Belgische adel
(Vierdelig standaardwerk, welk de periode weergeeft van de 15e tot de 20ste eeuw. De eerste
drie delen geven in alfabetische volgorde alle geslachten weer met een stuk genealogie,
bronnen en de beschrijving der wapens. Deel vier geeft al deze wapens individueel in kleur weer).


Ambachten

Steenkolenmijn Valkenburg in beeld
Historie van de mijnbouw, Steenkoolontginning in Nederland
Valkenburg a/d Geul, 1984

Bert Breij
De mijnen gingen open, de mijnen gingen dicht
In den Toren, Baarn, 1981, 4e druk

K. Elhorst
Steenkool
De Ruiter, Gorinchem, 1989, 1e druk, 1e opl.

H. Janse en D.J. de Vries
Werk en merk van de Steenhouwer
(Steenhouwersambacht in de Nederlanden voor 1800)
Waanders Uitgevers Zwolle
Rijksdienst voor monumentenzorg Zeist


Bouwkunst en architectuur

.....
Ons Amsterdam
22e jaargang, no. 7, juli 1970, blz. 197

J.L. van Belle
Dictionnaire des signes lapidaires Belgique et Nord de la France
(Steenhouwersmerken in Belgie en het noorden van Frankrijk)
Gembloux, 1984

J.L. van Belle
L'industrie de la pierre en Wallonie (XVIe-XVIIIe s.)
Particulièrement à Feluy-Arquennes, Ecaussines et Soignies
Gembloux, 1976

A. Slinger, H. Janse en G. Berends
Natuursteen in Monumenten
Zeist, Baarn, 1980

Cathérine Cnudde, et al. (red.)
Pierres et marbres de Wallonie / Stenen en marmers van Wallonië
(Tweetalige uitgave van het Ministère de la Région Wallone over (het gebruik van) natuursteen in Wallonië)
Brussel, Archives d’Architecture Moderne (A.A.M.), 1988²

Wim de Boer/Peter Evers
Amsterdamse bruggen 1910-1950
(Overzicht van bruggen en bijbehorende ontwerpen in Amsterdam van 1910-1950. Een gedetailleerde studie naar de diverse brugontwerpen van de zgn. Amsterdamse School in de eerste helft van de 20e eeuw)
Amsterdamse Raad voor Stedebouw, 1983

Jan de Meijer
Bruggen oud en nieuw in Nederland
Amsterdam 1946

H.P. Berlage
1932, "De Nieuwe Amstelbrug"
Bouwkundig weekblad, jaargang 55, 1932, blz. 182-183

Drs. M.M. Bakker en Drs. F.M. van de Poll
Architectuur en Stedebouw in Amsterdam (1850-1940)
Waanders Uitgevers, Zwolle
Rijksdienst voor de monumentenzorg, Zeist
Blz. 27, 122, 159, 161

.....
Het Grachtenboek
(Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven aan de gracht)
SDU Uitgeverij, Den Haag, 1991
Blz. 204


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)