Contact

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u gegevens van uzelf en eventuele verwanten via het formulier hiernaast aan mij wilt toesturen, zodat ik tot verwerking van die gegevens in deze publicatie kan overgaan. Uiteraard zullen alle gegevens vertrouwelijk en discreet worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Als u veel gegevens heeft kan ik u ook eerst een uitgebreide vragenlijst toesturen, die u dan op uw gemak kunt invullen.

Indien u aanpassing/verwijdering van uw gegevens uit deze publicatie wenst, laat het me dat dan ook even weten en ik zal per omgaande aan uw verzoek voldoen.

In beide gevallen dank ik u bij voorbaat voor uw bijdrage.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)